Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Intenzív terápia és aneszteziológia

Általános leírás a tárgyról

 • szintetizáló jellegű, részletesen tárgyalja a belgyógyászati, neurológiai, sebészeti, szülészeti, nőgyógyászati intenzív terápiát igénylő kórállapotokat. célja a kiesett, felborult, veszélyeztetett vitális funkciók helyettesítése, helyreállítása, miközben széles körű megfigyelő, diagnosztikus és terápiás rendszereket alkalmaz az oki terápia érdekében is.
 • Az aneszteziológia a perioperatív időszakban biztosítja a beteg – annak minden egyes szervrendszere – számára a legmegfelelőbb homeosztázis fenntartását. Ehhez hozzátartozik a beteg preoperatív előkészítése, intraoperatíve érzéstelenség, fájdalommentesség, szükség esetén izomrelaxáció biztosítása, illetve a posztoperatív fájdalommentesség elérése.
 • A tananyag elméleti előadások és kórtermi gyakorlatok keretében kerül elsajátításra. A gyakorlati téma beteg- és problémacentrikus megközelítése a gyakorló medicina döntési helyzeteibe is bepillantást nyújt.
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon AOVANE104_1M
típus előadás/gyakorlat
intézet Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
intézet honlapja http://semmelweis-egyetem.hu/aneszteziologia/
oktatási felelős Dr. Hadjadj Leila
elérhetősége aitkoktatas@gmail.com
számonkérés típusa év közben egyes gyakorlatok előtt számonkérés az elvégzendő feladatok elméleti hátteréről
félévek száma 1
vizsga típusa gyakorlati jegy
évvégi jegyet kialakítja szóbeli kollokvium. három, egymástól független A-, B- és C-tételsorból kell húzni 1-1 tételt.

Tankönyvek, jegyzetek

Biztosan kelleni fog
könyv címe szerző(k), szerkesztő(k) neve(i) kiadás éve kiadás száma kiadó ár
Igazságügyi Orvostan (csak bizonyos fejezetek) Dr. Sótonyi Péter 2011 4. átdolgozott és bővített Semmelweis Kiadó 6000.- (Legendus -ár)
Kézikönyv a halottvizsgálati bizonyítvány kitöltéséhez Bene Mónika, Hilbert Lászlóné 2008 Semmelweis Kiadó ?

1997. évi CLIV. az egészségügyről szóló törvény alábbi részletei és aktuálisan hatályos módosításai

 1. II. fejezet a Betegek jogai és kötelezettségei 6.-27. §
 2. IV. fejezet ez egészségügyi ellátások rendszere 87.-92. §
 3. V. fejezet Az egészségügyi ellátások szakmai követelményei 111.-113/A §
 4. VI. fejezet Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 125.-140/C. §
 5. VIII. fejezet Az emberen végzett orvostudományi kutatások 157.-164/B §
 6. IX. fejezet Az emberi reprodukció…. 165.-187/A §
 7. XI. fejezet Szerv- és szövetátültetés 202.-215. §
 8. XII. fejezet Halottakkal kapcsolatos eljárás 216.-222/A §

34/1999. (IX. 24.) BM-EÜM-IM EGYÜTTES RENDELET az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról 1.-14. §

Ha érdeklődsz, további könyvek, jegyzetek
könyv címe szerzők), szerkesztő(k) neve(i) kiadás éve kiadás száma kiadó ár
Vállalkozó orvosok nagy kézikönyve Dósa Ágnes, Kovácsy Zsombor 2011 Complex ?
Az igazságügyi szakértők kézikönyve Osvald Csilla, Sára Katalin 1996 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó ?
Igazságügyi pszichiátria Huszár Ilona, Kuncz Elemér 1989 Medicina ?
Az orvos kártérítési felelőssége Dr. Dósa Ágnes 2010 HVGORAC ?

Előadások

 • helyük: II. számú Pathológiai Intézet előadóterme
 • időpontjuk: hétfő 8:00 -8:45, csütörtök, 12:00 -12:45
száma témája előadó neve témakörhöz kapcsolódó segédanyag(ok)
1. Tájékoztató az oktatás rendjéről. Jogi alapfogalmak
2. Büntetőjogi alapfogalmak
3. Az orvosi-beteg jogviszony, Jogok és kötelességek. Belegyezés, visszautasítás
4. Adatvédelem az egészségügyben, orvosi titoktartás
5. A szerv-, szövetkivétel és átültetés etikai szabályozása, hazai gyakorlata, szervkereskedelem.
6. Halottakkal kapcsolatos jogi szabályozás
7. Orvosi felelősség I.
8. Orvosi felelősség II.
9. Orvosi felelősség III.
10. Az egészségügyi igazgatás rendszere
11. A funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezése
12. Egészségbiztosítási ismeretek
13. Egészségügyi finanszírozási ismeretek
14. Emberen végzett orvos biológiai kutatás szabályai

Gyakorlatok

 • a beosztás a honlapon megtalálható
 • a gyakorlat címére kattintva hallgatói jegyzet elérhető
sorszám típus név
1. Demonstrációs gyakorlat Büntetőjogi alapfogalmak, az orvosi működés büntetőjogi vonatkozásai, az orvos mint terhelt
2. Demonstrációs gyakorlat Az orvos tájékoztatási kötelezettsége, kártérítési szempontok
3. Demonstrációs gyakorlat Egészségbiztosítási ismeretek
4. Demonstrációs gyakorlat Beleegyezés a kezelésbe, a kezelés visszautasítása
5. Demonstrációs gyakorlat Egészségügyi ellátások finanszírozása
6. Demonstrációs gyakorlat „Műhiba” esetek orvosszakértői véleményezése (esetbemutatás)
7. Demonstrációs gyakorlat Az egészségügyi beavatkozások szövődményei, ezzel kapcsolatos jogi kérdések
8. Demonstrációs gyakorlat Orvosi dokumentáció vezetésének gyakorlatai kérdései
9. Demonstrációs gyakorlat Megváltozott munkaképesség igazságügyi orvosszakértői értékelése, véleményezése
10. Különleges egészségügyi ellátás
11. Demonstrációs gyakorlat Látlelettel kapcsolatos ismeretek, kitöltés
12. Demonstrációs gyakorlat Rendkívüli halál, a halottvizsgálat jogi szabályozása, halotvizsgálati bizonyítvány, helyszíni szemle
13. Esetbemutatás I.
14. Esetbemutatás II.

További segédanyagok

Tételsorok

Kidolgozott vizsgatételek

Nyilván nem helyettesíthetnek semmit, de azért irányt mutathatnak, ha elakadsz. ;)

Tipikus vizsgakérdések

Évközi zh-k és demok kérdései

Minden szubjektív

Személyes tapasztalatok a tárggyal kapcsolatban


QR Code
QR Code Intenzív terápia és aneszteziológia (generated for current page)