Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Orvosi Mikrobiológia

Általános leírás a tárgyról

 • A tárgy a mikroorganizmusok világát, és az ezzel kapcsolatos diagnosztikai és terápiás szabályokat szeretné megtanítani a hallgatóknak.

Amire érdemes figyelni!

 • A félévi aláírás megszerzéséhez az előadások és gyakorlatok 75%-án részt kell venni. A félév során a gyakorlatokról maximum 2, az előadásokról max. 4 hiányzás fogadható el, a távolmaradás okától függetlenül. Az előadásokon való részvételt minden előadáson aláírással kell igazolni. A rémhírek szerint veszélyes ezzel visszaélni (tehát mással aláíratni a nevünket) mert a tanulmányi felelős néha átnézni az összes aláírást, és kiszúrja a különbségeket. A gyakorlatokon a gyakorlatvezető vezeti a hiányzásokat minden hallgató saját kartonjára.
 • A gyakorlati csoportok kisebb létszámúak, mint az első két évben megszokott betűk csoportjai, így j, jk, p, pp, ppp és egyéb extra csoportok is léteznek majd. Mindig óriási káosz emiatt a tárgyfelvétel év elején, de végül a tanulmányi felelős mindenkinek szerez az órarendjébe illeszthető gyakorlati időpontot.
 • 2011-ben jelent meg a Medicina Kiadónál Az orvosi mikrobiológia tankönyve (szerkesztette: Pál Tibor), melyet nem az intézet tanárai írtak, így mindeddig nem vált hivatalos tankönyvvé, de a legtöbb gyakorlatvezető ezt a könyvet ajánlja a vizsgára való készüléshez. Ezenkívül érdemes az előadásokból és a gyakorlaton levetített diákból is tanulni, ismételni.
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon AOKMIK022_1M
típus előadás/gyakorlat
intézet Orvosi Mikrobiológia Intézet
intézet honlapja http://semmelweis.hu/mikrobiologia/
oktatási felelős Dr. Ghidán Ágoston
elérhetősége titkarsag.mikro@med.semmelweis-univ.hu
kreditértéke 4 kredit
számonkérés típusa szóbeli kollokvium
számonkérés típusa év közben írásbeli demonstráció a 6. és a 11. héten
nehézség nehezen elsajátítható tárgy

Évközi számonkérés

 • Első félévben 2, második félévben 2 demonstráció, melyet a gyakorlatokon írnak meg a hallgatók. 70% alatti teljesítmény esetén a demonstrációt meg kell ismételni, hogy vizsgázni mehess!

Tematika, kollokvium, szigorlat

 • Az első félévben általános mikrobiológia, ált. bakteriológia és részletes bakteriológia a tananyag, kiegészítve a gyakorlati mikrobiológiai és bakteriológiai ismeretekkel. A bő és szokatlan nevezéktan miatt nem árt már a félév közben foglalkozni vele.
 • Az első féléves kollokvium egy szóbeli vizsga, melyen 3 témakörből kell tételt húzni:
  1. Általános mikrobiológia és bakteriológia
  2. Részletes bakteriológia
  3. Gyakorlati tudnivalók
 • Második félévben a gombák, paraziták, vírusok általános és részletes tudnivalóit, valamint a mikrobiológiai diagnosztika és terápia átfogó ismeretanyagát kell elsajátítani.
 • A második félév utolsó hetében a gyakorlaton ún. „gyakorlati szigorlatot” kell tenni. Ez kenet és táptalajfelismerésből, valamint egy-két diagnosztikai próba vagy festés bemutatásából áll. Az eddigi tapasztalatok szerint inkább egy szóbeli demóhoz hasonlítható számonkérés, nem várják el a teljes anyag elméleti ismeretét (még). Ehhez segédanyag a honlapon és alább is megtalálható.
 • Az évet egy szigorlat zárja, melyen 5 tételsorból kell húzni:
  1. Általános mikrobi. és bakt.
  2. Részletes bakteriológia
  3. Virológia
  4. Gomba/féreg/protozoon
  5. Klinikai diagnosztikai és terápiás vonatkozások
Még pár kiegészítő információ
 • A vizsgán és a szigorlaton is nem külön-külön tételsorokból kell húzni, hanem előre összeválogatják a különböző témaköröket egy db tételkártyára. Azt, hogy ezeken milyen kombinációkban szerepelnek az egyes témakörök tételei, lelkes hallgatótársaid összegyűjtötték. Remélhetőleg ide is felkerül, és nem változtatják évente.
 • Dacára annak, hogy nem infektológusok, a terápiás gyógyszereket, különös tekintettel az antibiotikumokra, gyakran kérdezik a vizsgákon.
 • Második félév végén van tanulmányi verseny. Aki ezen összességében elér egy adott pontszámot, annak ha valamely témakör kiemelkedően sikerül, az alól a szigorlaton felmentést kap.
 • A gyakorlatokon szigorú rendszabályok uralkodnak a köpenyhordást, táskák letételét, stb. illetően. A gyakorlatvezetők persze saját belátásuk szerint tartatják be ezeket, de a tanulmányi felelős néhanapján megjelenhet, hogy mindezt ellenőrizze.

Tanulmányi verseny

 • Részvételi feltétel: A Mycologia – Parazitológia demonstráción elért min. 8,5 pont.
 • Előzetes jelentkezés a gyakorlatvezetőnél.
 • Anyaga: Mycologia, Parazitológia, Virológia és egy „kis differenciáldiagnosztika”.
 • Módja: 60 tesztkérdés.
 • Nyeremény: tudás, pénzjutalom, vizsgakedvezmény a Mycologia – Parazitológia (IV. tételsor) és/vagy Virológia (III. tételsor) fejezetből.

Előadások

Általános mikrobiológia és bakteriológia

Gyakorlati anyagok

Részletes bakteriológia

Virológia

Gomba, féreg, protozoon

Klinikai bakteriológiai diagnosztika tételsorhoz

Tipikus vizsgakérdések

Orvosi mikrobiológia 2011/2012 első szemeszter

Dr. Berek Zsuzsanna gyakran ismételt vizsgakérdései
 • Sorolja fel a S. aureus toxinjait és enzimeit!
 • Milyen baktériumok okozhatnak meningitist? (N. meningitidis, H. influenzae, S. pneumoniae, L. monocytogenes, S. aureus, S. agalactiae, E. coli K1, M. tbc, Leptospira, Borrelia)
 • Mi a Yersinia pestis és a B. antracis közös jellemzője?(hemorrágiás nekrózist okoznak a tüdőben, mindkettő a bioterrorizmusban használatos)
 • Mik az atípusos pneumónia okozói? (Mycoplasma, Chlamydophila psittachi, Legionella)
 • Milyen szelektív is és differenciáló táptalajt ismer? (eozin-metilénkék, brilantzöld, dezoxikolát-citrát,Salmonella-Shigella)
 • Nevezze meg a Mycobacteriumok táptalaját! (Löwenstein-Jensen, Sula)
Dr. Ghidán Ágoston gyakran ismételt vizsgakérdései
 • Miért nem Pasteur írta le a Koch posztulátumokat? (nem tudott színtenyészetet izolálni/szilárd táptalajt Koch készített elsőként)
 • Milyen nem kötelező védőoltásokat ismersz?
 • Milyen antibiotikummal kezeled a Clostr. difficilét, és miért?(Vancomycinnel, mert az orálisan nem szívódik fel)
 • Hol található a meningitis-öv? (Szub-Szahara)
 • Milyen mikrobiológia Nobel-díjak születtek az utóbbi években?(2005: Marshall és Waren, Helicobacter pylori, 2008: Harald zur Hausen - HPV & Françoise Barré-Sinoussi és Luc Montagnier - HIV; 1997: Stanley B. Prusiner - prionok felfedezése)
 • Milyen zoonotikus mycosisokat ismer? (Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Histoplasma capsulatum-madárguanó, Cryptococcus neoformans- városi galambok)
 • Sorolja fel az összes parvovirus okozta betegséget! (erythema infectiosum, aplasticus krízis hemolyticus anaemiákban, elhúzódó anaemia immundeficiensekben, hydrops foetalis)
Dr. Szeri Ilona gyakran ismételt vizsgakérdései
 • Hogyan állítják elő a TBC elleni védőoltást?
 • Ismertesse a TBC kezelését! (elsővonalbeli szerek: rifampicin, INH, pyrazinamid, rezisztencia esetén egyéb szerek)
 • Mi ad zöld színt a Löwenstein-Jensen táptalajnak? (malachitzöld)
 • Mit kölcsönöz a malachitzöld a a Löwenstein-Jensen táptalajnak? (szelektivitást)
 • Milyen típusú anyag? (arilfesték)
 • Miért lehet a S. pyogenest mai napig nagy dózisú penicilinnel kezelni? (mert, egyetlen rezisztens törzset se találtak még)
 • Mikor jelentkezik a szérumbetegség? (beadást követő 3-5. nap)
 • Ismertesse a savópár fogalmát!
 • Mi az elsőként választandó szer szilifisz esetén? (penicillin G)
 • Mi a teendő C.botulinum fertőzés esetén? (antitoxin adás, gyomor-, és bélmosás, penicillin+metronidazol, intenzív terápia)
 • Hogyan diagnosztizálná a pseudomembrános colitist? (széklet tenyésztés, colonoscopia végzése tilos)
 • Milyen szervet távolítanak el gyakran preventív céllal hastífusz után? (epehólyag)
 • Mely baktériumok tenyészthetőek a következő táptalajokon? (Clauberg - C. diphteriae, Bordet Gengou - Bordatella pertussis, EMK- E-coli)
 • Mely baktériumok termelik? (TSST-1: S.aureus, Babes-Ernst granulumok: Corynebact., Protein-A: S.aureus)
Dr. Füzi Miklós gyakran ismételt vizsgakérdései
 • Mi a Chlamydia trachomatis legnagyobb jelentősége? (PID miatti infertilitás)
 • Milyen esetekben ad pozitív reakciót a szifilisz nem specifikus vizsgálata?(terhesség, Hepatitis vírus, autoimmun betegségek stb.)
 • Mi a jelentősége a Brucellosisnak? (biológiai hadviselés mérföldköve)
 • Mi terjeszti a Francisella tularensist? (nyúl)

Szigorlati tételpárosítások

Mikrobiológia kártyák

EZ NEM JÓ! Már nem ezek a kártyák!


QR Code
QR Code Orvosi Mikrobiológia (generated for current page)