Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Nyelvi intézet információk

Általános információk

Az intézet adatlapja
intézet Nyelvi Kommunikációs Központ
intézet honlapja http://semmelweis.hu/nykk/
oktatási felelős Dr. Kovács Éva
elérhetősége Szoba: I. em. 111; Telefon: 215-9338; Belső mellék: 53815
 • A Nyelvi Kommunikációs Központ által oktatott nyelvek: angol, német, spanyol, francia, olasz, orosz, latin
 • A legújabb (2013. június 5.) dékáni rendelet (ÁOK/DH/1446-7/2013.) alapján a hallgatónak a diploma megszerzéséért mindösszesen egy, államilag elismert, legalább B2 színvonalú komplex nyelvvizsga, illetve ezzel egyenértékű érettségi vizsga teljesítése a követelmény. Csak angol, német, spanyol, francia, olasz vagy orosz nyelvből!
 • A vizsgák kéttagú bizottság előtt zajlanak.
 • A felhasználandó tankönyveket az oktatók az első alkalommal ismertetik, ezen kívül fénymásolatokkal, elektronikus anyagokkal e-mailen keresztül ellátnak titeket.
 • A kredites órák a Neptunon keresztül vehetőek fel, ha betelt a létszám, akkor is jelentkezhettek a szakfelelős tanároknál.
 • Az oktatók rugalmasak, órarendi problémák esetén nyitottak az egyeztetésre.
 • A kurzusokat PhD hallgatók, rezidensek, dolgozók is látogathatják, létszámtól függően.
 • Amennyiben kérdéseitek vannak a kurzusokkal kapcsolatban, keressétek a szakfelelős tanárokat óráik előtt vagy után, illetve munkaidőben a szolgálati mobilon:
ANGOL: Dr. Sárközy Vincze Katalin 06-20-663-2991
NÉMET: Nagy Borbála 06-20-663-2988
SPANYOL: Költőné Endrédi Orsolya 53811 mellék
FRANCIA, OROSZ: Varga Éva Katalin 06-20-663-2992
 • Diagram a kurzusok egymásra épüléséről :

Kurzusok

Záróvizsga előkészítő

Nyelvek

Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Orosz

Óraszám

heti 1 x 90 perc

Kredit

A FOK és GYTK hallgatók gyakorlati jegyet / 2 kreditpontot kapnak. ÁOK hallgatóknak nem kredites!

Ajánlás

 • célja az egyetemi záróvizsgára való felkészítés
 • egyetemi záróvizsga a kurzus látogatása nélkül is letehető, pl. ha korábban tanultad a nyelvet/ külföldön éltél, stb.
 • teljesen kezdőknek nem ajánlott, de sokan teszik le a záróvizsgát két félévnyi kurzuslátogatás után
 • a ritkán indított teljesen kezdő kurzust nem számítva ez a leginkább kezdő kurzus.
 • azoknak, akiknek a diploma megszerzéséhez kell egy második nyelv, de nem fontos a nyelvvizsga.
 • akik középiskolában elkezdtek tanulni egy nyelvet, viszont nem érzik biztosnak tudásukat egy alapfokú nyelvvizsgához.
 • egy év középiskolai tanulás után nyugodtan felvehető.

Követelmények

 • A félév során írt dolgozatok alapján kapsz gyakorlati jegyet.
 • Záróvizsga:
 • Írásbeli:
  • fordítás idegennyelvről magyarra
  • fordítás magyarról idegennyelvre
  • több feladattípusból álló nyelvtani számonkérés
  • a szóbeli megkezdéséhez minden részfeladatnak el kell érnie a 60%-ot.
 • Szóbeli: Néhány mondatos kötetlen beszélgetés után (pl. időjárás, a nap történései, stb.) 10 témából egynek a részletesebb kifejtése felkészülési idő után. Ezek a témák karonként különbözőek!
 • Minősítés: Megfelelt / nem felelt meg.

Szaknyelv I-IV

Nyelvek

Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Orosz

Óraszám

heti 2 x 90 perc

Kredit

Mindhárom kar hallgatói gyakorlati jegyet / 3 kreditpontot kapnak.

Ajánlás

 • Célja a már meglévő általános nyelvtudásra épülő szaknyelvi szövegértés, beszéd, íráskészség, halláskészség fejlesztése.
 • Általános nyelvtudás szükséges, az órák során a szaknyelv oktatása folyik, az általános nyelvtudás javítása a háttérbe szorul.
 • A kurzusok nem épülnek egymásra, ezért bármelyikkel lehet kezdeni órarendtől függően. Felsőfokú nyelvvizsgával akár a Szaknyelv III. is rögtön felvehető.
 • A legkevésbé vizsgacentrikus kurzus, aki a nyelvtudását komplex módon akarja fejleszteni, annak ez a jó választás.
 • A félévek szintjei:
  • Szaknyelv I. nem kezdő, átmenet a szakmai nyelv felé
  • Szaknyelv II. középhaladó
  • Szaknyelv III. erős középhaladó
  • Szaknyelv IV. haladó szintű

Követelmények

 • Gyakorlati jegyet kapsz minimum két évközi dolgozat/egy prezentáció és órai aktivitás alapján.

Profex

 • A Profex államilag elismert szaknyelvvizsga. Két kurzus létezik: Profex I, a középfokú nyelvvizsgára felkészítő és Profex II, a közép/felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő.

Nyelvek

Angol, Német

Óraszám

heti 2 x 90 perc

Kredit

Mindhárom kar hallgatói gyakorlati jegyet / 3 kreditpontot kapnak.

Ajánlás

 • Akik még nem teljesítették a diplomakövetelményeket és a záróvizsga-kurzusnál mélyebb tudásra vágynak.
 • Akiknek még nincs nyelvvizsgája és egészségügyi területen fogják használni a nyelvet.
 • Jól mutat a szakmai nyelvvizsga egy önéletrajzban…
 • A szakdolgozat megírásánál a szakirodalomban való elmélyedésben nagy segítség lehet a szaknyelv ismerete.

Követelmények

 • A vizsga menetéről, a feladattípusokról további információ: http://profex.aok.pte.hu/
 • A vizsgák minden évben áprilisban és novemberben vannak, szóbeli és írásbeli részből állnak. A szóbeli vizsga témái karonként különbözőek, viszont lehetséges, hogy az írásbeli fordításnál GYOK-hallgató belgyógyászati diagnózist kap feladatul.

Kezdő kurzusok

 • Csak az abszolút kezdőknek indulnak - külön kérvény alapján és kellő létszám esetén -, akik egyáltalán nem tanulták sehol a nyelvet, de a diplomához vagy ösztöndíj miatt szükségük van az egyetemi záróvizsgára. Sem gyakorlati jegy, sem kreditpont nem adható.

QR Code
QR Code Nyelvi intézet információk (generated for current page)