Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


A Semmelweis Egyetem könyvtárai

Központi Könyvtár (és EOK-könyvtár)

Két szolgáltatási helyszínen, 300 olvasói férőhellyel, 75 számítógéppel működik, állománya kb. 260 000 kötet. A hallgatók és az oktatók a Mikszáth Kálmán tér 5. számon található épületet éjjel-nappal (0-24 h hétvégén is) látogathatják. Az épületben Wi-Fi elérés, kávéautomata gépek és értékmegőrző szekrények használhatók. Az épület háromszintes, benne több mint 200 olvasóhelyet és 60 fős számítógépteremet találhatsz. Egyetemi diákigazolvánnyal kölcsönzésre díjmentesen is lehetőség van H-Cs 9-16 óráig és pénteken 9-14 óráig, ebben az időszakban lehet fénymásoltatni és beiratkozni is. Hétköznapokon 9-20 óra között pedig könyvek helyi használatára van lehetőség.

A Mikszáth téri könyvtárba 20:00 óra után és hétvégén, az EOK épületébe pedig minden esetben csak az egyetem hallgatói és dolgozói léphetnek be (a portán érvényes diákigazolványt, vagy egyetemi belépőt kell felmutatni).

Beiratkozási díjak:

 • Az egyetem hallgatói és dolgozói számára: INGYENES
 • Egyéb felsőoktatási intézmények hallgatói: 1270 Ft/év
 • Nyugdíjasok: INGYENES
 • Egyéb olvasók : 2540 Ft/év

Beiratkozáshoz szükséges:

 • Érvényes diákigazolvány
 • Személyazonosító igazolvány
 • Lakcímkártya
 • Egyetemi dolgozók munkaviszony igazolása
Központi Könyvtár
Vezetője Szluka Péter
Cím 1089 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 5., 1089 Budapest, Tűzoltó utca 37-47. (EOK Könyvtár)
Tel: +36 1 459-1500/60514, +36 1 317-0948
Fax: +36 1 317-1048
Email: titkarsag.kk@semmelweis-univ.hu, konyvtar@semmelweis-univ.hu
Web: www.lib.semmelweis.hu
Nyitvatartás: Mikszáth tér H-P 0-24 óráig (egyetemi polgároknak), EOK H-P 9-20 óráig (vizsgaidősazkban hétvégén is nyitva)
Szolgáltatás: Helyben használat, beiratkozás, kölcsönzés, fénymásolás, E-könyvtár, internetelérés, PhD-igazolás, spirálozás, poszternyomtatás

18 éven aluliak a könyvtárat csak felnőtt kísérete mellett látogathatják. A belépéshez igazolvány (diákigazolvány, útlevél, személyi) szükséges. A könyvtár egész területén térfigyelő kamerák működnek. A könyvtár takarítása során hétköznapokon a földszintet reggel 6 és 7 óra között, illetve az I. emeletet reggel 7 és 8 óra között el kell hagyni. A számítógép laborban és a könyvtár számítógépeinek közelében tilos enni-inni, az olvasótermekben csak víz fogyasztása lehetséges. Tilos a zajkeltés és a nem könyvtárba illő magatartás, tilos tárgyakkal ülőhelyeket foglalni. A lopásgátló berendezés riasztása esetén a látogató köteles a táskája tartalmát bemutatni a személyzetnek, melyről minden esetben jegyzőkönyv készül. Rövid távozás esetén az elfoglalt helyen a látogatónak egyértelműen ki kell írni a nevét, valamint a távozás és a várható visszaérkezés időpontját. Az 1 óránál tovább őrizetlenül hagyott és jelöletlen tárgyakat eltávolítjuk. A reggeli takarítás során, 6 és 8 óra között az őrizetlenül hagyott tárgyakat összegyűjtik.

A könyvtár állományából és saját anyagból egyaránt készíthető fénymásolat. Ára: 30 Ft/oldal. 2 oldalas másolat készítésére nincs mód! Az 1950 előtti anyagokról fénymásolat nem készíthető, de lehetőséget biztosítanak saját digitális fényképezőgéppel történő reprodukcióra. A4-es formátumban lehet spirálköttetést rendelni a folyóiratraktárban dolgozó munkatársaktól. Ára: 205 Ft/darab.

A Központi Könyvtár lehetőséget biztosít poszter nyomtatására. A poszter nyomtatásának díja (27% ÁFA-t tartalmaz):

 • A Semmelweis Egyetem dolgozói részére: 8050 Ft (átkönyveléssel)
 • Külső felhasználók részére: 16510 Ft (ÁFA-s számlára)

Internetelérés Az egyetem hallgatói és dolgozói a saját Neptun- kódjukkal és jelszavukkal tudnak belépni a gépekre, a nem egyetemi látogatóink térítéses internetelérést kaphatnak. A WI-FI használata egyetemi Neptun-kóddal történik.

A Mikszáth téri épületben: a számítógépes laborokban nem használható saját laptop, mobiltelefon az olvasótermekben és a számítógépes termekben nem használható. A zárható lemezszekrények ürítése hetente egyszer történik. A lezárt szekrényekben talált tárgyakat a tulajdonosuk a vagyonőrtől veheti át. A szekrények tartalmát a szekrény felnyitásától számított 1 hónapnál tovább nem őrizzük, az át nem vett könyveket a könyvtár állományba veszi. A nem egyetemi polgárokról belépéskor a helyszínen digitális fénykép készül.

EOK könytár épületében: mobiltelefont nem lehet használni, a könyvtárba csak egyetemi polgárok léphetnek be.

Regisztrációhoz kötött ingyenes szolgáltatások:

 • Állományfeltáró eszközök: a látogatók használhatják a könyvtár hagyományos és elektronikus katalógusait. Az elektronikus katalógusok (WebOPAC) a könyvtárban található kijelölt számítógépről, a könyvtár honlapján (http://lib.semmelweis.hu/) a „Források” menü alatti „Nyilvános Katalógus” menüponton keresztül érhetők el, vagy közvetlenül a http://hunteka.lib.semmelweis.hu/ címen. A hagyományos cédulakatalógus az 1985-ig állományba vett könyvek bibliográfiai adatait, az 1900-tól megjelent könyveknél pedig azok szakrendjét is tartalmazza. A kurrens papír folyóiratok bibliográfiai adatai és az elektronikus folyóiratok közös adatbázisban érhetők el a „Források” menü „Folyóirat katalógus” menüpontjában. A rendszerben az elektronikus és papír folyóiratok külön-külön kereshetők.
 • Szabad polcos állomány: a látogatók korlátozás nélkül használhatják az olvasótermek és a folyóiratolvasók szabad polcain elhelyezett dokumentumokat.
 • Folyóiratraktár: a Mikszáth Kálmán téri épület folyóiratraktárban kurrens, papíralapú folyóiratok találhatók a cím szerinti abc rendben. Itt találhatók még a legfrissebb akadémiai disszertációk és egyetemi PhD-k, és az élettudományi határterületek friss beszerzései is.
 • Különgyűjtemények: a könyvtár több különgyűjteménnyel rendelkezik, melyek tételei nem kölcsönözhetők. A gyűjtemények megtekintése előzetes egyeztetés alapján történhet.
 • Könyvtári számítógépek: a hozzáférés Neptun azonosító és jelszó megadásával lehetséges. A könyvtár számítógépei csak irodalomkutatásra, a könyvtárban hozzáférhető adatbázisok elérésére használhatók. A számítógépeken nincs nyomtatási lehetőség, egyéb böngészés (e-mail, játékok, chat, stb.) tilos. Szorgalmi időszakban a Mikszáth Kálmán téri számítástechnikai laborokban oktatás zajlik, ez alatt az idő alatt csak a kurzusok résztvevői használhatják csak a termeket. Tilos a számítógépek bármilyen vezetékeinek kihúzása, burkolatának eltávolítása, laptopok használata a számítástechnikai laborokban és laptopok csatlakoztatása a könyvtár hálózatára UTP kábel segítségével. A szabályok megsértése kizárást von maga után.
 • E-könyvtár: a távoli adatbázis elérés lehetővé teszi, hogy nem egyetemi IP tartományba tartozó számítógépekről (Pl.: otthoni internet kapcsolat, kihelyezett tanszékek internet kapcsolata) az egyetem elektronikus forrásai (előfizetett adatbázisok, elektronikus folyóiratok, intranet, stb.) elérhetőek legyenek. A szolgáltatást kizárólag a Semmelweis Egyetem munkatársai használhatják, szervezeti egységük vezetőjének jóváhagyásával. A felhasználók jelszavukat nem adhatják át illetékteleneknek, erről nyilatkozatot kell aláírniuk. A felhasználói tevékenységeket naplózzuk, a sorozatos szabálysértés kizárást von maga után.
 • Kölcsönzés: esetén az olvasónak szükséges érvényes személyi igazolványt vagy diákigazolványt kell bemutatnia. A kölcsönzés beiratkozáshoz kötött, és csak személyesen történhet. Egy olvasónál egyszerre 3 szakkönyv, valamint 5 tankönyv lehet kölcsön (ha az egyik többkötetes, maximum 4, illetve 6 kötet). Tankönyvek kizárólag a Semmelweis Egyetem hallgatói számára kölcsönözhetők. A sárga csíkkal ellátott könyvek nem kölcsönözhetők. Ettől való eltérést egyedül a könyvtár főigazgatója, illetve a szolgáltatás vezetője engedélyezhet. A külső raktárakban tárolt dokumentumokat a könyvtár egy héten belül tudja rendelkezésre bocsátani. Kölcsönzési határidők: könyv 30 nap, tankönyv 10 hónap, külföldi kötött folyóirat 2 hét. Nem kölcsönözhetők: a kézikönyvtári állomány példányai, magyar folyóiratok, nem kötött külföldi folyóiratok, doktori, PhD és kandidátusi disszertációk, könyvsorozatok, videokazetták, könyvekben található CD mellékletek. A használónak a dokumentumot a kölcsönzési idő lejáratáig felszólítás nélkül vissza kell hoznia, vagy a kölcsönzési idejét meg kell hosszabbítania. Határidő túllépése esetén a felszólításonkénti 50,- Ft késedelmi alapdíjon felül naponként és könyvenként 5,- Ft (+ ÁFA) késedelmi díjat számolunk fel. Ha a kölcsönvevő a felszólítás ellenére sem juttatja vissza a műveket, ill. nem fizeti ki a meghatározott díjat, a könyvtár peres eljárást indít ellene. Az olvasó köteles a kölcsönvett dokumentumot minden rongálástól, szennyeződéstől megóvni. Az elveszett, vagy kijavíthatatlanul megrongálódott dokumentum pótlása: ha az elveszett mű beszerezhető, a kölcsönvevő a könyvtár példányát az eredetivel azonos, vagy annak újabb kiadásával pótolhatja; ha művet nem lehet kereskedelmi forgalomban megvásárolni, a kölcsönvevőnek a dokumentum becsértékét pénzben kell megtérítenie.
 • Hosszabbítás: a kölcsönzés legkésőbb a lejárati napon hosszabbítható meg. A hosszabbítás személyesen (a kölcsönzőpultnál), vagy telefonon történhet. Hosszabbítást 1 hónapos kölcsönzési idejű szakkönyvek esetén kétszer lehet kérni. A 10 hónapos kölcsönzési idejű tankönyvek nem hosszabbíthatók.
 • Előjegyzés: új könyv esetében kölcsönzőpultnál lehet kérni előjegyzést. A kölcsönözhetőség időpontjában a könyvtár értesítést küld. A dokumentum az értesítéstől számított 10 napig áll rendelkezésre. A 10. nap elteltével az előjegyzés érvényét veszíti. Más olvasó által már kikölcsönzött könyvek esetében is lehet előjegyzést kérni, de ezekről a könyvtár nem küld értesítést. A könyv visszaérkezéséről az olvasónak kell személyesen, vagy telefonon érdeklődnie.

Egészségtudományi Kar Könyvtára

A könyvtárban minden egyetemi polgár számára díjmentes a könyvtári állomány kölcsönzése.

Egészségtudományi Kar Könyvtára
Vezetője Áncsán Gizella
Cím 1089 Budapest, Vas utca 17., félemelet 1.
Telefon (tájékoztatás): +36 1 486 59 55
Telefon (kölcsönzés): +36 1 486 59 59
Email: konyvtar@se-etk.hu
Web: http://etk.semmelweis.hu/etk.html
Nyitvatartás: hétfő: 9-19 óráig, kedd-csütörtök: 8-19 óráig, péntek: 9-16 óráig

Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum (FOCI) Könyvtára

A könyvtárban beiratkozás nélkül lehetséges a könyvek kikérése és helyben használata.

Fogorvostudányi Kar Oktatási Centrum Könyvtára
Vezető Siki Ágnes -könyvtáros, Orosz Noémi - könyvtáros
Cím 1089 Budapest, Szentkirályi utca 47. fszt. 40
Telefon: +36 1 459 1500/59050
Email: orosz.noemi@dent.semmelweis-univ.hu, siki.agnes@dent.semmelweis-univ.hu
Web: http://foklib.semmelweis.hu/
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: 8-16 óráig, péntek: 8-14 óráig

Állománya megközelítőleg 8 000 kötet, gyűjteményének jelentős részét szakkönyvek, kézikönyvek és folyóiratok alkotják. A könyvtár minden fogászattal, ezen belül különösen a fogpótlástannal, gyermekfogászattal, fogászati radiológiával, konzerváló fogászattal, orális biológiával, parodontológiával és szájsebészettel kapcsolatos dokumentumot gyűjt. Emellett általános orvosi könyvek és rokon szakmák egészítik ki a gyűjteményt, valamint gyűjtjük a szakdolgozatokat és a rektori pályamunkákat is. Az állomány kis része található meg a HunTéka integrált könyvtári rendszer katalógusában, a feltöltése folyamatos.

Az állomány megóvása érdekében videokamera-rendszer és mágneskapu működik. A könyvtárban beiratkozás nélkül lehetséges a dokumentumok helyben használata és a raktárban elhelyezett könyvek kikérése. Kölcsönzés csak oktatók és a kar dolgozói számára biztosított. Az olvasóteremben elhelyezett 8 interneteléréssel rendelkező számítógép biztosítja az online atbázisokhoz és e-könyvekhez való hozzáférést, valamint Wi-Fi hálózat is működik. Az olvasóteremben önkiszolgáló fénymásoló található.

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet könyvtára

Funkcióját tekintve szakkönyvtári feladatot lát el. Az intézeti oktatók és tudományos kutatók munkáját hivatott segíteni, csak tanszéki dolgozók számára kölcsönöz. Helyben olvasás céljából külsősök is igénybe vehetik az olvasótermet. 1 darab számítógép van, amelyet a könyvtáros használhat. Az olvasóterem különböző értekezletek megtartására illetve oktatási célra is szolgál. Erre a célra vetítő vászon és visual tábla áll rendelkezésre.

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet könyvtára
Könyvtáros Bárány Anna
Cím Budapest, Tűzoltó u. 58. I. emelet
Telefon: +36 1 215-6920/53631
Email: barany.anna@med.semmelweis-univ.hu
Nyitvatartás: H-P 9-17 óráig

Magatartástudományi Intézet Harkai Schiller Pál Könyvtár

A könyvtár egyetemi hallgatóknak is kölcsönzési lehetőséget biztosít. Egyetemi polgároknak a fénymásolás 50 (A/4-es) oldal terjedelemig díjmentesen biztosított.

Magatartástudományi Intézet Harkai Schiller Pál Könyvtár
Vezető Somorjai Noémi
Cím 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 20 emelet 2009. ajtó
Telefon: + 36 1 210 29 30/56125
Email: somorjai.noemi@med.semmelweis-univ.hu
Web: http://magtud.semmelweis.hu/
Nyitvatartás: minden hétköznap 8-16 óráig

Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet könyvtára

Egészségügyi Menedzserképző Központ könyvtára

Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet könyvtára

Élettani Intézet könyvtára

Farmakognózia Intézet könyvtára

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet könyvtára

I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Orvostudományi Szakkönyvtára könyvtára

II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Orvosi Könyvtára könyvtára

Gyógyszerészi Kémia Intézet könyvtára

Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet könyvtára

Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet könyvtára

Kútvölgyi Klinikai Tömb könyvtára

Népegészségtani Intézet könyvtára

Neurológiai Klinika könyvtára

Nyelvi Kommunikációs Központ könyvtára

Orvosi Biokémiai Intézet könyvtára

Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet könyvtára

II. sz. Patológiai Intézet könyvtára

Pszichiátriai Klinika könyvtára

Pulmonológiai Klinika könyvtára

I. sz. Sebészeti Klinika Orvostudományi Szakkönyvtára könyvtára

I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika könyvtára

Urológiai Klinika könyvtára


QR Code
QR Code A Semmelweis Egyetem könyvtárai (generated for current page)