Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Térkép az Egyetemről

ezt a térképet a google generálja nekünk egy táblázat alapján, amit Te is megnézhetsz ide kattintva. Ha szeretnél új címet fölvinni a térképre, vagy valamit javítani, csak írd ide.

Itt a címjegyzék, kereshető formában:

Intézet neveIntézet címe
Elméleti Orvostudományi Köpont 1094 Budapest, IX. Tűzoltó utca 37-47.
Ferenc Téri Tömb 1094 Budapest, IX. Ferenc tér 15.
Kútvölgyi Klinikai Tömb 1125 Budapest, XII. Kútvölgyi út 4.
Nagyvárad téri Elméleti Tömb 1089 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4.
Városmajori Klinikai Tömb 1122 Budapest, Városmajor u. 68. (fõépület)
Cardiovascularis Centrum 1122 Budapest, Gaál József u. 9-11.
Alumni Iroda 1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 13.
Egészségügyi Informatikai Fejlesztõ és Továbbképzõ Intézet 1082 Budapest, VIII. Üllõi út 78/b
NEPTUN Csoport 1082 Budapest, Üllõi u. 78/b
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. (II. em. 202.)
Európai Program Iroda 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. (II. em. 202.)
Külföldi Hallgatók Titkársága 1094 Budapest, IX. Tűzoltó utca 37-47.
Központi Könyvtár 1088 Budapest, VIII. Mikszáth tér 5.
Központi Levéltár 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26.
Nyelvi Kommunikációs Központ 1094 Budapest, IX. Ferenc tér 15.
Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep 1107 Budapest X. Zágrábi út 14.
Népliget Sporttelep 1101 Budapest, X. Vajda Péter u. 38.440/39. hrsz.
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 1089 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4. „Akvárium”
Instruktor Öntevékeny Csoprt Egyesület 1089 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4. „Akvárium”
Szinapszis - Az egyetem hallgatói lapja 1089 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4. (I. em. két nagy előadóterem között)
Diákcentrum 1089 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4. (I. em.)
Egyetemi Karrierközpont ÁOK, EKK, FOK, GYTK 1089 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4.(I. em. SZ10)
Egyetemi Karrierközpont ETK 1088 Budapest, VIII. Vas utca 17. 511-es szoba
Egyetemi Karrierközpont TF 1123 Budapest, XII. Alkotás utca 44. Bagolyvár, földszint/2
Tudományos Diákkör (TDK) 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. fszt. 4.
Kollégiumok Főigazgatósága 1083 Budapest, VIII. Tömõ u. 35-41.
Balassa János Kollégium 1083 Budapest, VIII. Tömõ u. 35-41.
Korányi Frigyes Szakkollégium 1074 Budapest, VII. Hársfa u. 59/B
Markusovszky Lajos Kollégium 1089 Budapest, VIII. Rezsõ tér 16.
Selye János Kollégium 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 22.
Egészségtudományi Kar Kollégiuma 1131 Budapest, XIII. Hajdú u. 44.
Egészségtudományi Kar Kollégiuma 1046 Budapest, IV. Erkel Gy. u. 26.
Testnevelési és Sportudományi Kar Kerezsi Endre Szakkollégiuma 1126 Budapest, XII. Kiss János altábornagy u. 2.
„Semmelweis Egyetem” újság Szerkesztõsége 1085 Budapest, VIII. Rökk Szilárd u. 13.
Semmelweis Egyetem Baráti Köre 1089 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4. II. em. 214.
Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Kft. 1094 Budapest, IX. Ferenc tér 15. II. em.
Semmelweis Innovációs Központ Kft. 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft. 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. (II. em.)
Legendus Könyvesbolt 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. (Aula)
EOK Könyvesbolt 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Poszterbox Digitális Műhely, Nyomdai Szolgáltatások 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. (I. em. két nagy előadóterem között)
ÁOK Tanulmányi Csoport 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. (I. emelet E15)
III. sz. Belgyógyászati Klinika 1125 Budapest, XII. Kútvölgyi út 4.
II. sz. Sebészeti Klinika 1125 Budapest, XII. Kútvölgyi út 4.
Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Klinika 1125 Budapest, XII. Kútvölgyi út 4.
Családorvosi Tanszék 1125 Budapest, XII. Kútvölgyi út 4.
Anatómiai, Szövet- és Fejlõdéstani Intézet 1094 Budapest, IX. Tűzoltó u. 58. (földszint)
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.(I. em.)
Élettani Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.(I. em.)
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet 1089 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4.
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 1089 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4. (VIII. em.)
Humánmorfológiai és Fejlõdésbiológiai Intézet 1094 Budapest, IX. Tűzoltó u. 58. (I. em.)
Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet 1091 Budapest, IX. Üllõi út 93. (II. em.)
Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet 1089 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4.
Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37–47.(I. em.)
Kórélettani Intézet 1089 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4.
Laboratóriumi Medicina Intézet 1083 Budapest, VIII. Bókay J. u. 53–54.
Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4. (XX.emelet)
Népegészségtani Intézet 1089 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4.
Orvosi Biokémiai Intézet 1094 Budapest, IX. Tűzoltó u. 37-47. (I. em.)
Orvosi Mikrobiológiai Intézet 1089 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4.
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 1094 Budapest, IX. Tűzoltó u. 37-47. (I. em.)
I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26.
II. Sz. Patológiai Intézet 1091 Budapest, IX. Üllõi út 93.
I. Sz. Belgyógyászati Klinika 1083 Budapest, VIII. Korányi Sándor u. 2/a.
II. Sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, VIII. Szentkirályi u. 46.
II. Sz. Belgyógyászati Klinika Geriátriai Tanszéki Csoport 1115 Budapest, Halmi utca 20-22.
II. Sz. Belgyógyászati Klinika Infektológiai Tanszéki Csoport 1097 Budapest, Gyáli út 5-7. (Fõvárosi Szent László Kórház - V. pavilon)
III. Sz. Belgyógyászati Klinika, I. Sz. Kihelyezett Részleg Betegápoló Irgalmasrend – Budai Irgalmasrendi Kórház bázisán 1023 Budapest, II. Árpád fejedelem útja 7.
III. sz. Belgyógyászati Klinika, II. Sz. Kihelyezett Részleg (az ORFI bázisán) 1023 Budapest, II. Frankel Leó u. 25–29.
Bõr-, Nemikórtani és Bõronkológiai Klinika 1085 Budapest, VIII. Mária u. 41.
Érsebészeti Klinika 1122 Budapest, XII. Városmajor u. 68.
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 1083 Budapest, VIII. Szigony u. 36.
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1083 Budapest, VIII. Bókay János u. 53-54.
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1094 Budapest, IX. Tűzoltó u. 7–9.
Honvéd-, Katasztrófa-orvostani és Oxiológiai Tanszék 1134 Budapest, XIII. Róbert Károly krt. 44.
Idegsebészeti Tanszék 1125 Budapest, XII. Kútvölgyi út 4.
Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék 1122 Budapest, XII. Gaál József u. 9-11.
Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszék 1122 Budapest, XII. Városmajor u. 68.
Kardiológiai Tanszék Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport 1122 Budapest, Gaál József u. 9.
Klinikai Pszichológia Tanszék 1083 Budapest, VIII. Tömõ u. 25-29.
Neurológiai Klinika 1083 Budapest, VIII. Balassa J. u. 6.
Nukleáris Medicina Tanszék 1082 Budapest, VIII. Ûllõi u 78/A
Ortopédiai Klinika 1113 Budapest, XI. Karolina út 27.
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 1083 Budapest, VIII. Balassa u. 6.
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Rehabilitációs Tanszéki Csoport 1083 Budapest, VIII. Balassa u. 6.
Pulmonológiai Klinika 1125 Budapest, XII. Diósárok u. 1/c.
Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 1082 Budapest, VIII. Üllõi út 78/A
I. Sz. Sebészeti Klinika 1082 Budapest, VIII. Üllõi út 78.
I. Sz. Sebészeti Klinika Sebészeti Tanszéki Csoport 1096 Budapest, IX. Nagyvárad tér 1. (Fõvárosi Szent István Kórház)
Szemészeti Klinika - Tömõ utca 1083 Budapest, VIII. Tömõ u. 25-29.
Szemészeti Klinika - Mária utca 1085 Budapest, VIII. Mária u. 39.
Szívsebészeti Klinika 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
Szívsebészeti Klinika Mellkassebészeti Tanszéki Csoport 1129 Budapest, XII. Pihenõ út 1.
I. Sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika 1088 Budapest, VIII. Baross u. 27.
II. Sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika 1082 Budapest, VIII. Üllõi út 78/A.
Transzplantációs és Sebészeti Klinika 1082 Budapest, VIII. Baross u. 23.
Traumatológiai Tanszék 1081 Budapest, VIII. Fiumei út 17.
Urológiai Klinika 1082 Budapest, VIII. Üllõi út 78/b.
Egészségügyi Menedzserképzõ Központ 1125 Budapest, XII. Kútvölgyi út 2.
Mentálhigiéné Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. (XIX.em.)
ETK Tanulmányi Osztály és Hallgatói Információs Iroda 1088 Budapest, VIII. Vas u. 17.
Egészségtudományi Kar Könyvtár 1088 Budapest, VIII. Vas u. 17.
ETK Ápolástan Tanszék 1088 Budapest, VIII. Vas utca 17.
ETK Fizioterápiai Tanszék 1088 Budapest, VIII. Vas utca 17.
ETK Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék 1088 Budapest, VIII. Vas utca 17.
ETK Oxiológiai és Sürgõsségi Ellátás Tanszék 1088 Budapest, VIII. Vas utca 17.
ETK Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet 1088 Budapest, VIII. Vas utca 17.
ETK Családgondozási Módszertani Tanszék 1088 Budapest, VIII. Vas utca 17.
ETK Epidemiológiai Tanszék 1088 Budapest, VIII. Vas utca 17.
Egészségtudományi Klinikai Tanszék 1088 Budapest, VIII. Vas utca 17.
Egészségügyi Diagnosztikai Intézet 1088 Budapest, VIII. Vas utca 17.
Szemészeti Klinikai Ismeretek Tanszék 1088 Budapest, VIII. Vas utca 17.
Képalkotó Diagnosztikai Analitikus és Orvostechnikai Tanszék 1088 Budapest, VIII. Vas utca 17.
Alapozó Egészségtudományi Intézet 1088 Budapest, VIII. Vas utca 17.
Alkalmazott Pszichológiai Tanszék 1088 Budapest, VIII. Vas utca 17.
Addiktológiai Tanszék 1088 Budapest, VIII. Vas utca 17.
Morfológiai és Fiziológiai Tanszék 1088 Budapest, VIII. Vas utca 17.
Társadalomtudományi Tanszék 1088 Budapest, VIII. Vas utca 17.
Szaknyelvi és Kommunikációs Csoport 1088 Budapest, VIII. Vas utca 17.
FOK Tanulmányi Osztály 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. fszt. 15.
Fogorvostudományi Oktatási Centrum Igazgatóság 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.
Fogorvostudományi Oktatási Centrum Könyvtára 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.
Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika 1085 Budapest VIII. Mária u. 52.
Fogpótlástani Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.
Konzerváló Fogászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.
Orálbiológiai Tanszék 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Parodontológiai Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.
Orális Diagnosztikai Részleg 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.
Orális Morfológiai Csoport 1094 Budapest, IX. Tűzoltó u. 58.
Önálló Radiológiai Részleg 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.
GyTK Tanulmányi Osztály 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. földszint 15.
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 1092 Budapest, IX. Hõgyes Endre u. 7–9.
Gyógyszerfelügyeleti Tanszéki Csoport 1092 Budapest, IX. Hõgyes Endre u. 7–9.
Farmakognóziai Intézet 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26., (III. em)
Gyógyszerészeti Intézet 1092 Budapest, IX. Hõgyes Endre u. 7.
Gyógyszerhatástani Intézet 1089 Budapest, VIII. Nagyvárad tér 4.
Gyógyszerészi Kémiai Intézet 1092 Budapest, IX. Hõgyes Endre u. 9.
Szerves Vegytani Intézet 1092 Budapest, IX. Hõgyes Endre u. 7.
Hõgyes Tömb 1092 Budapest, IX. Hõgyes Endre u. 7.
TSK Tanulmányi Osztály 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44.
TSK Kari Könyvtár 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44.
Felnõttképzési Csoport 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44.
Atlétika Tanszék 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44.
Biomechanika, Kineziológia és Informatika Tanszék 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44.
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44.
Küzdõsportok Tanszék 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44.
Pszichológia Tanszék 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44.
Sportjáték Tanszék 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44.
Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44.
Sportszaknyelvi Lektorátus 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44.
Sporttudományi Kutatóintézet 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44.
Társadalomtudományi Tanszék 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44.
Testnevelés-elmélet és Pedagógia Tanszék 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44.
Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44.
Úszás és Vízi Sportok Tanszék 1123 Budapest, XII. Alkotás u. 44.
Doktori Titkárság 1085 Budapest, VIII. Üllõi út 26. fsz. 9.

QR Code
QR Code Térkép az Egyetemről (generated for current page)