Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


A férfiak egészsége és betegségei

A férfiak rövidebb élettartama, egészségtelen életvitele meghatározzák, hogy a férfi a gyengébb nem, a kurzus során az alábbi tematika szerint ismertetést kapnak a hallgatók a demográfiai, epidemiológiai, ellátás-szervezési és egészségfejlesztési tényekről és lehetőségekről. A fentiek alapján várható, hogy a hallgatók kellő ismereteket kapnak, pozitív attitüdjei alakulnak ki, ezt kívánja a kurzus tudatosítani és felkészíteni a hallgatóit arra, hogy tudatosan befolyásolják a férfiakat az egészségesebb életmód elfogadására, betartására.

Általános leírás a tárgyról

  • Az órák arról szólnak, hogy adott betegségekben miért a férfiak betegednek meg gyakrabban.
  • Van katalógus, minden órán fel kell rá iratkozni. Nem lehet ellógni az órákat, mert a Professzor Emeritus Úr megszámolja, hogy hányan vannak jelen a teremben, így más nem tud felírni. Gyakran névsorolvasást is tart.
  • Témák: többek között ismertetésre kerülnek a dohányzás, alkoholizálás, a balesetek és az AIDS kapcsolata a férfiakkal. A népbetegségek férfiak és nők közötti megoszlási arányai és az urológiai, egészségvédelmi szempontok és tárgyalásra kerülnek.
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon AOSNEI259-1M
kreditértéke 2
típus szeminárium (katalógusos)
intézet Népegészségtani Intézet
intézet honlapja http://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/
oktatási felelős Prof. Dr. Simon Tamás Professor Emeritus
elérhetősége simon@rakliga.hu
számonkérés típusa gyakorlati jegy
számonkérés típusa év közben az utolsó hétig e-mailben dolgozat elküldése
aláírás feltétele megjelenni az órákon, dolgozat leadása
nehézség nagyon könnyen elsajátítható

Személyes tapasztalatok a tárggyal kapcsolatban

  • Egy igen idős professzor úr egy szemináriumi teremben tartja a gyakorlatokat. Sok meglepő újdonságot nem mond, de összefoglalja az adott témát. Az utolsó gyakorlaton számonkérésként szabadon kellett írni arról, hogy mit tanultál a félév során - minél több gyakorlatról kellett beleírni néhány gondolatot.
  • Első- és másodévesek is felvehetik, alaposabb orvostudományi tudás (pl. preklinikai tárgyak, klinikai tárgyak) nélkül is teljesen érthető. Nem konkrétan a betegségek mechanizmusáról, hanem azok okáról, demográfiájáról, kialakulásáról és nemek közötti eloszlásának arányáról van szó.
  • A 2 kreditért elérendő fajlagos teljesítmény (teljesítmény/kredit arány) nagyon kicsi, vagyis elég kedvező, ezt a tárgyat megéri felvenni, nem fogod megbánni.

QR Code
QR Code A férfiak egészsége és betegségei (generated for current page)