Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Családorvostan

Általános leírás a tárgyról

  • A tárgy célja, hogy mielőbb megismerkedjenek az orvostanhallgatók a családorvoslás rejtelmeivel, és kedvet kapjanak ahhoz, hogy ezt a pályát válasszák.
  • A félév során heti 1 előadás van, eddigi években ez szerda délutánra esett. Jelenléti ív néha van.
  • Hatodévben e tárgy folytatásaként következik az általános orvoslás szakmai gyakorlat valamely háziorvosi praxisban.
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon AOKCSA061_1M
kreditértéke 1
típus kollokvium
intézet Családorvosi Tanszék
intézet honlapja http://csot.semmelweis.hu/
oktatási felelős Vörös Krisztián
elérhetősége
számonkérés típusa év közben nincs
félévek száma 1
vizsga típusa írásbeli tesztvizsga
nehézség ez egy könnyen elsajátítható tárgy

Tankönyvek, jegyzetek

  • Kalabay László, Margittay Erzsébet, Vörös Krisztián: Családorvosi ismeretek

(ide nem fért fel, e-medikuson megtalálható)

  • Néhány vizsgakérdéshez ezek is hasznosak:

http://hippocrateslap.hu/uploads/ujsag/2009-2/Antibiotikum-terapias-Konszenzus-Nyilatkozat.pdf

http://www.oali.hu/beszamolok/haziorvosi-napok/26-viii-orszagos-haziorvosi-napok


QR Code
QR Code Családorvostan (generated for current page)