Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Egészségügyi, jogi, biztosítási és gazdasági alapismeretek

Általános leírás a tárgyról

 • egy szemeszternyi, az Igazságügyi orvostan elsajátításához rak le nélkülözhetetlen alapokat
 • az évfolyamfelek az előadásokat eltérő időben látogatják
 • a gyakorlatok szemináriumi jellegűek; az előadó mindig más és más
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon AOKIGS058_1M
típus előadás/gyakorlat
intézet Igazságügyi Orvostani Intézet
intézet honlapja http://www.igaz.sote.hu/
oktatási felelős Dr. Magyar Lóránt
elérhetősége Tel: 06-1/215-73-00, 53435 mellék; e-mail: magyar.lorant@med.semmelweis-univ.hu
számonkérés típusa év közben nincs
félévek száma 1
vizsga típusa kollokvium
évvégi jegyet kialakítja kizárólag a tesztvizsga eredménye

Tankönyvek, jegyzetek

Biztosan kelleni fog
könyv címe szerző(k), szerkesztő(k) neve(i) kiadás éve kiadás száma kiadó ár
Igazságügyi Orvostan (csak bizonyos fejezetek) Dr. Sótonyi Péter 2011 4. átdolgozott és bővített Semmelweis Kiadó 6000.- (Legendus -ár)
Kézikönyv a halottvizsgálati bizonyítvány kitöltéséhez Bene Mónika, Hilbert Lászlóné 2008 Semmelweis Kiadó ?

1997. évi CLIV. az egészségügyről szóló törvény alábbi részletei és aktuálisan hatályos módosításai

 1. II. fejezet a Betegek jogai és kötelezettségei 6.-27. §
 2. IV. fejezet ez egészségügyi ellátások rendszere 87.-92. §
 3. V. fejezet Az egészségügyi ellátások szakmai követelményei 111.-113/A §
 4. VI. fejezet Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 125.-140/C. §
 5. VIII. fejezet Az emberen végzett orvostudományi kutatások 157.-164/B §
 6. IX. fejezet Az emberi reprodukció…. 165.-187/A §
 7. XI. fejezet Szerv- és szövetátültetés 202.-215. §
 8. XII. fejezet Halottakkal kapcsolatos eljárás 216.-222/A §

34/1999. (IX. 24.) BM-EÜM-IM EGYÜTTES RENDELET az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról 1.-14. §

Ha érdeklődsz, további könyvek, jegyzetek
könyv címe szerzők), szerkesztő(k) neve(i) kiadás éve kiadás száma kiadó ár
Vállalkozó orvosok nagy kézikönyve Dósa Ágnes, Kovácsy Zsombor 2011 Complex ?
Az igazságügyi szakértők kézikönyve Osvald Csilla, Sára Katalin 1996 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó ?
Igazságügyi pszichiátria Huszár Ilona, Kuncz Elemér 1989 Medicina ?
Az orvos kártérítési felelőssége Dr. Dósa Ágnes 2010 HVGORAC ?

Előadások

 • helyük: II. számú Pathológiai Intézet előadóterme
 • időpontjuk: hétfő 8:00 -8:45, csütörtök, 12:00 -12:45
száma témája előadó neve témakörhöz kapcsolódó segédanyag(ok)
1. Tájékoztató az oktatás rendjéről. Jogi alapfogalmak
2. Büntetőjogi alapfogalmak
3. Az orvosi-beteg jogviszony, Jogok és kötelességek. Belegyezés, visszautasítás
4. Adatvédelem az egészségügyben, orvosi titoktartás
5. A szerv-, szövetkivétel és átültetés etikai szabályozása, hazai gyakorlata, szervkereskedelem.
6. Halottakkal kapcsolatos jogi szabályozás
7. Orvosi felelősség I.
8. Orvosi felelősség II.
9. Orvosi felelősség III.
10. Az egészségügyi igazgatás rendszere
11. A funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezése
12. Egészségbiztosítási ismeretek
13. Egészségügyi finanszírozási ismeretek
14. Emberen végzett orvos biológiai kutatás szabályai

Gyakorlatok

 • a beosztás a honlapon megtalálható
 • a gyakorlat címére kattintva hallgatói jegyzet elérhető
 • az intézet honlapján ennél több gyakorlati anyag is elérhető. A vizsgára főleg ezeket érdemes megtanulni!
sorszám típus név
1. Demonstrációs gyakorlat Büntetőjogi alapfogalmak, az orvosi működés büntetőjogi vonatkozásai, az orvos mint terhelt
2. Demonstrációs gyakorlat Az orvos tájékoztatási kötelezettsége, kártérítési szempontok
3. Demonstrációs gyakorlat Egészségbiztosítási ismeretek
4. Demonstrációs gyakorlat Beleegyezés a kezelésbe, a kezelés visszautasítása
5. Demonstrációs gyakorlat Egészségügyi ellátások finanszírozása
6. Demonstrációs gyakorlat „Műhiba” esetek orvosszakértői véleményezése (esetbemutatás)
7. Demonstrációs gyakorlat Az egészségügyi beavatkozások szövődményei, ezzel kapcsolatos jogi kérdések
8. Demonstrációs gyakorlat Orvosi dokumentáció vezetésének gyakorlatai kérdései
9. Demonstrációs gyakorlat Megváltozott munkaképesség igazságügyi orvosszakértői értékelése, véleményezése
10. Különleges egészségügyi ellátás
11. Demonstrációs gyakorlat Látlelettel kapcsolatos ismeretek, kitöltés
12. Demonstrációs gyakorlat Rendkívüli halál, a halottvizsgálat jogi szabályozása, halotvizsgálati bizonyítvány, helyszíni szemle
13. Esetbemutatás I.
14. Esetbemutatás II.

További segédanyagok

Tipikus vizsgakérdések

Figyelj oda arra a vizsgán, hogy amennyiben egy jogszabályban egy-egy szót megváltoztatnak, a kérdésre a válasz is változhat. Így ha olyan kérdéssel találkozol majd, amit az alábbi file-okban is láttál, ne írd be rá „automatikusan” a választ, hanem nézd meg jól, biztos ugyanazt kérdezik-e…. A kérdések témái, nehézsége azonban mindig hasonló az alábbiakhoz.

Minden szubjektív

Személyes tapasztalatok a tárggyal kapcsolatban


QR Code
QR Code Egészségügyi, jogi, biztosítási és gazdasági alapismeretek (generated for current page)