Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Szájsebészet és Fogászat

Általános leírás a tárgyról

  • A tárgy egy féléves és szintén bekerül a diplománkba, de a könnyen elsajátítható tárgyak közé tartozik.Az első négy előadás a bőrgyógy klinika előadótermében a többi, a szájsebészeti és fogászati klinika egyik szemináriumi termében kerül megtartásra.
  • Az előadásokon nincs katalógus általában, a félév közepe, vége felé néha, valószínüleg az alacsony létszám miatt ülésrend szerinti katalógus van, de idén 3 volt csak, ami a megengedett hiányzásba belefér.
  • A szorgalmi időszak utolsó hetében írásbeli vizsga tehető, amit szintén a bőrgyógy előadóban együtt írtok és ez teszt. Ha valakinek nem tetszik a kapott jegy, akkor a vizsgaidőszakban javíthat szóban,amit szintén nagyon hallgatóbarát módon osztályoznak.
  • A tárgy tematikája:
    • Maxillofaciális traumatológia. Fogászati implantológia Bioanyagok alkalmazása. Fejlődési rendellenességek (Ajak- szájspadhasadék, craniofaciális fejlődési rendellenességek). Orális képalkotó diagnosztika (Trg., CT., MR., egyéb kieg. Eljárások) Jóindulatú daganatok, Rosszindulatú daganatok a fej-nyak régióban +komplex terápia. Helyreállító sebészet, Fogászati rehabilitáció - fogpótlástan, Gyermekfogászat, fogszabályozás, Cariológia és endodontia., Parodontológia. Fogászati érzéstelenítés és fogeltávolítás. Fogeredetű gyulladások. Dentoalveoláris sebészet.
  • Tanulmányi verseny a 12. héten.
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon AOSZBFOG_1M
típus előadás
intézet Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
intézet honlapja http://http://semmelweis.hu/szajsebeszet/
oktatási felelős
elérhetősége
számonkérés típusa év közben nincs
félévek száma
vizsga típusa írásbeli az utolsó héten, első javítás írásbeli, a második szóbeli
nehézség átlagos nehézségű tárgy

Tankönyvek, jegyzetek

Biztosan kelleni fog
  • Előadások anyaga hangsúlyozottan.
Ha érdeklődsz, további könyvek, jegyzetek
  • Barabás J. Orosz M: Szájsebészet, fogászat orvostanhallgatók számára

Semmelweis Kiadó, a könyv megjelenése a félév során várható

  • Szabó Gy.: Szájsebészet, maxillofacialis sebészet (3. bővített kiadás) Semmelweis Kiadó 2004.

További segédanyagok

Kidolgozott vizsgatételek

Nyilván nem helyettesíthetnek semmit, de azért irányt mutathatnak, ha elakadsz. ;)

Tipikus vizsgakérdések

Évközi zh-k és demok kérdései

Minden szubjektív

Személyes tapasztalatok a tárggyal kapcsolatban


QR Code
QR Code Szájsebészet és Fogászat (generated for current page)