Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


2.1.1. Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

A Semmelweis Egyetem számára prioritás a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, a határokon átívelő hallgatói és tanári mobilitás elősegítése, a kutatási együttműködés továbbfejlesztése.

Az egyetem nemzetközi tevékenységének fő területe a külföldi egyetemekkel meglévő kapcsolatok ápolása és új kapcsolatok felvétele. Jelenleg az egyetem öt kara összesen mintegy 150 külföldi, elsősorban európai, de mellette ázsiai és amerikai felsőoktatási intézménnyel tart fenn különböző együttműködési területekre kiterjedő kapcsolatokat. Magyarország európai uniós csatlakozásának köszönhetően az egyetem mára teljes mértékben bekapcsolódott az uniónak a hallgatói, illetve oktatói mobilitást elősegítő Erasmus és Leonardo programjaiba.

A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának (NKI) célja, hogy az egyetem hallgatói és oktatói minél nagyobb arányban vehessenek részt külföldi tanulmányutakon, illetve továbbképzéseken. A kapcsolatok bővülésével folyamatosan növekszik a Semmelweis Egyetemre csereprogram keretében érkező külföldi hallgatók száma is.

A Semmelweis Egyetemről elmondható, hogy mára minden tekintetben nyitott, nemzetközi felsőoktatási intézménnyé vált. Az egyetemen jelenleg a magyar mellett az orvos- és a fogorvos-képzés angol és német nyelven is folyik, számos további kurzus pedig angol nyelven is elvégezhető. Ennek köszönhetően hallgatóink mintegy 18 százaléka külföldi állampolgár, akik a világ 5 kontinensének 60 országából érkeztek. Emellett az egyetem karai és intézetei rendszeresen fogadnak külföldi oktatókat és szakmai delegációkat, akik számára tudományos tanácskozásokat és konzultációkat szerveznek.

Ezt a folyamatot tovább erősítendő az Igazgatóság kétoldalú csereegyezmények keretében igyekszik további programokat biztosítani az egyetemi polgároknak.

Pályázataink

Saitama Egyetem A Saitama Egyetem (Moroyama, Japan) és a Semmelweis Egyetem közötti csereszerződés lehetővé teszi, hogy két magyar, IV. illetve V. évfolyamos hallgató sebészet témában nyári gyakorlatot végezhet Japánban. A fogadó egyetem átvállalja a magyar hallgatók teljes útiköltségét, szállást és napi háromszori étkezést biztosít. Viszonzásul hazaérkezésük után a magyar hallgatók megszervezik a japán hallgatók budapesti ellátását. Kirándulásokkal, egyéb programokkal színesebbé teszik magyarországi tartózkodásukat. A cseregyakorlat ideje: 2012. július, a pályázati adatlap az NKI honlapon található meg. A pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők angol nyelvű meghallgatáson vesznek részt. Leadási határidő: 2012. február 15.

Heidelbergi nyelvtanfolyam A Heidelbergi nyelvtanfolyam ösztöndíj-pályázat lehetővé teszi orvostanhallgatók számára, hogy a Heidelbergi Karl Ruprechts Egyetemen 1 fő IV., V., vagy VI. évfolyamos magyar hallgató 2011. augusztus 6 és 31. között német nyelvi továbbképzés céljából kiutazzon.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 • • az űrlapot kitöltve német nyelven, mely az NKI honlapon található meg
 • • az utolsó két félév kreditigazolását, az ösztöndíjátlagok összesített átlagát
 • • középfokú német nyelvvizsga bizonyítványt
 • • német- és magyar nyelvű motivációs levelet

A pályázatot nyert hallgató felmentést kap a tanfolyam díjának megfizetése alól és további 550 eurót kap, amelyből a további költségeket fedezheti. Leadási határidő: 2012. március 20.

University of California Az University of California – Davis School of Medicine-n eltöltendő 12 hetes klinikai gyakorlat 2 fő részére teszi lehetővé. A gyakorlati időpontja: 2012. tavasz A fogadó fél biztosítja az utazási költséget (oda-vissza útra), a szállást és ellátást az egyetem campus-án, a költőpénzt és az egészségbiztosítást.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 • • pályázati adatlap kitöltve a szükséges mellékletekkel
 • • angol nyelvű önéletrajz
 • • angol nyelvű motivációs levél
 • • angol nyelvű ajánlólevél két tanszékvezetőtől
 • • útlevél másolat
 • • magyar kreditigazolás (1 – 4 év)

A pályázati adatlap letölthető az NKI honlapjáról. Leadási határidő: 2011. október 20.

 • Comenius Egyetem, Jessenius Orvosi Kar (Martin, Szlovákia)
 • Iuliu Hatieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (Kolozsvár, Románia)

Mindkét hely esetében 8 hét oktatócserére és 10 hét hallgatócserére van lehetőség ÁOK, FOK hallgatóknak.

Benyújtandó nyomtatványok:

 • • „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra hallgatók részére”
 • • „Application Form for Students”
 • • oktatók esetén: “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

A tartózkodási költségeket a fogadó fél, az utazás számlákkal igazolt költségét a küldő egyetem fedezi. Leadási határidő: 2012. február 1. (nyári gyakorlatok esetén 2012. április 16.)

Elérhetőségünk: A pályázatokat a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága irodájába kell benyújtani (1085. Budapest, Üllői u. 26, 2. em. 202.). További információt Makádi Györgyitől kaphat a 317-9079 telefonszámon.

A pályázati adatlapok letölthetőek: www.semmelweis-egyetem.hu/Az egyetemről/Központi Szervezeti Egységek/Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága/Hírek honlapról


QR Code
QR Code 2.1.1.	Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága (generated for current page)