Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Tanulmányi ösztöndíj

Körülbelül a félév kezdete után 1 hónappal számolja ki a kari HÖK Oktatási Bizottsága az előző félév teljesítménye alapján járó tanulmányi ösztöndíjakat, amelyek összegéről a Neptun-rendszeren keresztül kapunk információt. A tanulmányi ösztöndíjak kiszámítása után a Neptunban kapott tájékoztató levélben meghatározott pár napos határidőn belül lehetséges fellebbezni az illetékes kari HÖK Oktatási Bizottságnál (ÁOK-on: oktatasibizottsagaok@gmail.com - az e-mail címzésében tüntessétek fel évfolyamotokat és évfolyamfeleteket római számokkal, pl. „III/I Tanulmányi ösztöndíj”.)

A Szenátus döntése értelmében ösztöndíjra az jogosult, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelelt:

 • felvette az adott félévre a mintatanterv által előírt kreditszámot (csúszás, évismétlés esetén is lehet kapni tan. ösztöndíjat, ha ezt a feltételt teljesíted kötelezően választható / szabadon választható tárgyak felvételével),
 • minden felvett, kreditértékkel rendelkező kötelező tárgyat elvégzett,
 • kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga (SÁ) alapján az évfolyam első 50%-ába tartozik.

A súlyozott tanulmányi átlag (SÁ) számításakor minden tárgyelhagyás („nem jelent meg”, „aláírás megtagadva”, stb.) 1-es érdemjeggyel kerül beszámításra!

Az ösztöndíj értéke a kari Térítési és Juttatási Rend értelmében a a következő módon kerül meghatározásra:

 1. Alap: a minimális tanulmányi átlaghoz tartozó összeg. Ehhez jön az egyéni tanulmányi átlag minden további 0,01-a után járó összeg.
 2. Az így kiszámolt összeget a kötelező tárgyakból elvégzett kreditszám és az előírt kreditszám hányadosával kell beszorozni.

ösztöndíjak a 2014/15 őszi félév során

1. évfolyam 1 évfolyamfél:

(Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet):

* előző félévre előírt felveendő kreditszám: 24 
* ösztöndíjra jogosító minimális tanulmányi átlag: 3,73 
* 1. a) a 24 kreditnyi kötelező tárgyhoz és 3,67-es átlaghoz tartozó összeg: 10000 Ft 
* 1. b) a 24 kreditnyi kötelező tárgyhoz és 5,00-es átlaghoz tartozó összeg: 37950 Ft
* 2. 0,01-onkénti összeg: 220,09 Ft 
* 3. Figyelem: Az így kapott összeget a kötelező tárgyakból elvégzett kreditszám és az előírt kreditszám hányadosával kell beszorozni! 

1. évfolyam 2 évfolyamfél:

(Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet):

 • előző félévre előírt felveendő kreditszám: 24
 • ösztöndíjra jogosító minimális tanulmányi átlag: 3,67
 • * 1. a) a 24 kreditnyi kötelező tárgyhoz és 3,67-es átlaghoz tartozó összeg: 10000 Ft
 • 1. b) a 24 kreditnyi kötelező tárgyhoz és 5,00-es átlaghoz tartozó összeg: 40240 Ft
 • 2. 0,01-onkénti összeg: 227,35 Ft
 • 3. Figyelem: Az így kapott összeget a kötelező tárgyakból elvégzett kreditszám és az előírt kreditszám hányadosával kell beszorozni!

2. évfolyam 1. évfolyamfél:

(Élettani Intézet):

 • előző félévre előírt felveendő kreditszám: 23
 • ösztöndíjra jogosító minimális tanulmányi átlag: 4,00
 • 1. a) a 23 kreditnyi kötelező tárgyhoz és 4,00-as átlaghoz tartozó összeg: 10000 Ft
 • 1. b) a 23 kreditnyi kötelező tárgyhoz és 5,00-es átlaghoz tartozó összeg: 30950 Ft
 • 2. 0,01-onkénti összeg: 209,52 Ft
 • 3. Figyelem: Az így kapott összeget a kötelező tárgyakból elvégzett kreditszám és az előírt kreditszám hányadosával kell beszorozni!

2. évfolyam 2. évfolyamfél

(Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet):

 • előző félévre előírt felveendő kreditszám: 23
 • ösztöndíjra jogosító minimális tanulmányi átlag: 4,04
 • 1. a) a 23 kreditnyi kötelező tárgyhoz és 3,38-es átlaghoz tartozó összeg: 9500 Ft
 • 1. b) a 23 kreditnyi kötelező tárgyhoz és 5,00-es átlaghoz tartozó összeg: 29800 Ft
 • 2. 0,01-onkénti összeg: 211,40 Ft
 • 3. Figyelem: Az így kapott összeget a kötelező tárgyakból elvégzett kreditszám és az előírt kreditszám hányadosával kell beszorozni!

3. évfolyam 1. évfolyamfél

(II. Sz. Patológiai Intézet):

 • előző félévre előírt felveendő kreditszám: 28
 • ösztöndíjra jogosító minimális tanulmányi átlag: 4,03
 • 1. a) a 28 kreditnyi kötelező tárgyhoz és 3,88-as átlaghoz tartozó összeg: 10000 Ft
 • 1. b) a 28 kreditnyi kötelező tárgyhoz és 5,00-es átlaghoz tartozó összeg: 36140 Ft
 • 2. 0,01-onkénti összeg: 269,517 Ft
 • 3. Figyelem: Az így kapott összeget a kötelező tárgyakból elvégzett kreditszám és az előírt kreditszám hányadosával kell beszorozni!

3. évfolyam 2. évfolyamfél

(I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet):

 • előző félévre előírt felveendő kreditszám: 28
 • ösztöndíjra jogosító minimális tanulmányi átlag: 4,29
 • 1. a) a 28 kreditnyi kötelező tárgyhoz és 3,87-es átlaghoz tartozó összeg: 9500 Ft
 • 1. b) a 28 kreditnyi kötelező tárgyhoz és 5,00-es átlaghoz tartozó összeg: 29100 Ft
 • 2. 0,01-onkénti összeg: 276,111 Ft
 • 3. Figyelem: Az így kapott összeget a kötelező tárgyakból elvégzett kreditszám és az előírt kreditszám hányadosával kell beszorozni!

4. évfolyam:

 • előző félévre előírt felveendő kreditszám: 28
 • ösztöndíjra jogosító minimális tanulmányi átlag:4,37
 • 1. a) 28 kreditnyi kötelező tárgyhoz és 4,42-ös átlaghoz tartozó összeg: 9000 Ft
 • 1. b) 28 kreditnyi kötelező tárgyhoz és 5,00-es átlaghoz tartozó összeg: 27730 Ft
 • 2. 0,01-onkénti összeg: 297,37 Ft
 • 3. Figyelem: Az így kapott összeget a kötelező tárgyakból elvégzett kreditszám és az előírt kreditszám hányadosával kell beszorozni!

5. évfolyam:

 • előző félévre előírt felveendő kreditszám: 30
 • ösztöndíjra jogosító minimális tanulmányi átlag: 4,57
 • 1. a) a 30 kreditnyi kötelező tárgyhoz és 4,37-es átlaghoz tartozó összeg: 9000 Ft
 • 1. b) a 30 kreditnyi kötelező tárgyhoz és 5,00-es átlaghoz tartozó összeg: 30840 Ft
 • 2. 0,01-onkénti összeg: 507,95 Ft
 • 3. Figyelem: Az így kapott összeget a kötelező tárgyakból elvégzett kreditszám és az előírt kreditszám hányadosával kell beszorozni!

6. évfolyam (2012/13. tanév!!!):

előző félévre előírt felveendő kreditszám: 30 ösztöndíjra jogosító minimális tanulmányi átlag: 4,52

 1. a 30 kreditnyi kötelező tárgyhoz és 4,52-es átlaghoz tartozó összeg: 7.700 Ft
 2. a 30 kreditnyi kötelező tárgyhoz és 5,00-es átlaghoz tartozó összeg: 31.700 Ft
 3. 0,01-onkénti összeg: 500 Ft
 4. Figyelem: Az így kapott összeget a kötelező tárgyakból elvégzett kreditszám és az előírt kreditszám hányadosával kell beszorozni!

QR Code
QR Code Tanulmányi ösztöndíj (generated for current page)