Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


A rezidensképzésről

Szakvizsgák

Fogorvosi diplomával öt szakvizsga szerezhető meg, ezek az alábbiak:

 • Gyerekfogászat
 • Fogszabályozás
 • Parodontológia
 • Dentoalveoláris sebészet
 • Konzerváló fogászat és fogpótlástan (Ez lépett a régebbi fog- és szájbetegségek szakvizsga helyébe, ami már nem megszerezhető, de dolgoznak ilyen szakvizsgával fogorvosok.)

Miért jó megkezdeni a szakorvosképzést

 • A fogorvosi diploma megszerzése után minden fogorvos önállóan dolgozhat, rendelőt nyithat, de még messze nincs egy frissen végzett fogorvosnak olyan tapasztalata, ami a teljeskörű betegellátáshoz szükséges lenne. A szakorvosképzésben három évi felügyelet mellett olyan jártasságra, tapasztalatra, rutinra és elmélyült szakmai tudásra tesz szert a fogorvos, ami önálló munkáját egy sokkal magasabb szakmai színvonalra emeli.
 • A munkaerőpiacon sokkal többet ér egy szakorvosi képesítés.
 • A páciensek bizalma általánosan erősebb egy szakorvos irányába.
 • Tutor, mentor felügyeli a rezidens szakmai előmenetelét.
 • Az OEP nem köt szerződést csak szakorvossal, kivéve az ellátatlan területeket, és ezeken is csak ritkán.
 • Szakmai protokollok írják elő az elvégezhető beavatkozásokat. Egy szakorvos ismeretében van a beavatkozások szövődményeivel, így ezeket szakmailag kifogástalanul tudja ellátni. Egy esetleges peres eljárásban felelősségre vonható az a fogorvos, aki szakorvosi képzettséget igénylő beavatkozás során okoz kárt betegének.

Hogyan kerülhetek a szakorvosképzésbe?

 • A szakorvosképzésre pályázni kell. A pályázat során a hallgatókat pontozzák, erről 5. éven a fogorvosi praxismenedzsment nevű szabadon választható tárgy minden információt megad.
 • 2011-ben 16 államilag támogatott fogszakorvosi hely került meghirdetésre, 4-4 minden képzőhelyen.Ehhez a Fogorvostudományi Kar 10 központi gyakornoki helyet tudott hozzátenni, így 2011-ben a Semmelweis Egyetemen 14 fogszakorvosjelölt kezdte meg a három éves képzést. Ezek a számok csak tájékoztatásra szolgálnak, évről évre változóak a keretszámok. Ezek a hallgatók rezidensi fizetést kapnak és hetente minimum 30 órában dolgoznak.
 • A kari központi gyakornoki helyeken kívül külső akkreditált képzőhelyeken is beléphetnek a szakorvosképzésbe a fogorvosok. A külső képzőhelyekről a hallgatók a Fogorvosi Centrum 7. emeletén található Szak- és továbbképzési titkárságon kaphatnak információt. A külső képzőhelyeken a képzés önköltséges, a fogorvos 36 hónapos munkáltatói szerződést köt a képzőhellyel, tanulmányi szerződést pedig a Semmelweis Egyetemmel, így részt vesz a törzsképző előadásokon, csakúgy, mint minden más szakorvosjelölt, de ezért havonta ötvenezer forint körüli összeget köteles fizetni. Ez átlagosan 55-60 külső képzőhelyen képződő szakorvost jelent. Ez az állami és kari helyekkel együtt az évfolyam többségét adja.
 • Később is megkezdhető a szakorvosképzés, de egyre nehezebb támogatott helyeken bekerülni. Külső képzőhelyen bármikor megkezdhető a képzés, sokan több szakvizsgát is megszereznek pályájuk során.

Mit ér a szakorvosi diplomám küldölfön?

 • A fogorvosi diploma külföldön is ekvivalens, de a szakvizsga nem. Honosítására van szükség, mert a szakvizsgák országonként különbözhetnek. A két legáltalánosabb szakvizsga a Fogszabályozás és a Dentoalveoláris sebészet, ezek szinte minden Európai Uniós tagországban elfogadottak. A munkaerőpiacon pedig külföldön sem mindegy, hogy szakorvosról, vagy fogorvosról van-e szó, ez még akkor is jelentős előnyt jelent, ha az adott szakvizsga a célországban nem elfogadott.
További információ
Szak- és Továbbképzési Titkárság Fogorvosi Centrum, 7. emelet
Titkárságvezető Dr. Gerle János
Belső mellék 59391
Ügyfélfogadási rend
Személyesen
Hétfő-Kedd: 13:30-15:30
Szerda-Csütörtök: 9:00-12:00
Telefonon
Hétfő-Kedd: 10:00-12:00
Szerda-Csütörtök: 13:00-15:00

QR Code
QR Code A rezidensképzésről (generated for current page)