Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


A légzés és a légzőszervi megbetegedések klinikai élettani alapjai

Általános leírás a tárgyról

 • A kurzus célja, hogy megerősítse a légzéssel kapcsolatos élettani alapismereteket, áttekintse a cardiorespiratorikus adaptáció legfontosabb elemeit sportolás és különböző kórállapotok kapcsán, és integrált képet adjon a legfontosabb légzőszervi megbetegedések kialakulásának élettani, kórélettani hátteréről a legújabb kutatási eredmények tükrében.
 • Időpont: szerda, 17:00-18:30
 • Az 1.héten indul a kurzus és a 14.héten zárul
 • Minden órán van katalógus!(Javasolt bejárni az órákra.A vendégelőadók nagy része is szokott erre figyelni,de minden szubjektív)
 • 3-at lehet hiányozni
 • Az utolsó két hét szokott zh-időpont lenni, de ezen alkalmakkal is van előadás és katalógus is,a 3 hiányzást ezeket beleértve kell számolni
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon AOVKIK099_1M
típus előadás
intézet Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
intézet honlapja http://humanelettan.semmelweis.hu/hu/
oktatási felelős Dr. Ivanics Tamás
elérhetősége ivanics.tamas@med.semmelweis-univ.hu
kreditértéke 2 kredit
számonkérés típusa írásbeli
nehézség könnyen elsajátítható tárgy

Tematika

 • A légzés élettani alapelvei
 • A légutak egysége, a felső- és alsó légutak működésének speciális szempontjai
 • A légzés gyermekkori fejlődése, változása az öregedéssel, nemek közti különbségek
 • A sportolás légzésélettani hatásai, cardiorespiratorikus adaptáció testmozgásban
 • A dohányzás és a dohányzásról való leszokás légzőrendszerre gyakorolt hatásai
 • Légzésfunkciós vizsgálatok alapjai
 • A légzési hiperreaktivitás mérés és az eredmények interpretálása
 • A légzőrendszer működésének más nem-invazív vizsgálómódszerei (képalkotó eljárások, köpetindukció, kilégzett biomarker profil)
 • Légzésfunkciós változások háttere obstruktív légúti megbetegedésekben
 • Légúti epithelium fiziológiás működése és változása obstruktív légúti megbetegedésekben
 • Interstíciális tüdőbetegségekben érintett sejtmechanizmusok
 • Légzési elégtelenség, gépi és nem-invazív lélegeztési technikák élettani szempontjai
 • Lehetőségek és korlátok az inhalációs gyógykészítmények alkalmazásában élettani légzésélettani szempontból
 • A cardiorespiratorikus adaptáció korlátozottsága légzőszervi betegségekben, a rehabilitációs programok légzésélettani alapjai

A vizsga

A vizsga egy zh,amely a Tanárnő által előre megadott kérdésekből zajlik írásban, a kérdésekből 15-öt szokott fetenni, 2pont/jó válasz elosztásban. A tárgy elfogadásának másik lehetősége, hogy 4 előre megadott esettanulmány közül 2-őt meg kell oldani és akkor az értékelésre kerül(4-es vagy 5-ös, amennyiben jók a megoldások).Ha ez nem sikerül,vagy ha valaki nem szeretne élni vele,esetleg javítaná a 4-est, meg kell írnia a zh-t.

Kidolgozott vizsgakérdések

Személyes vélemény a tárgyról 2014/2015 tanév alapján

Számomra pozitív csalódás volt ez a kötelezően választható kurzus.Dr. Horváth Ildikó minden héten más és más vendégelőadót hívott meg az adott téma előadására; az előadások színesek, érdekesek és színvonalasak voltak.A tematika a fent feltüntetetthez képest némileg módosult: helyet kapott a cystás fibrosis, a pulmonalis embriológia, a radiológiai eszközök és a kisvérköri keringés részletes élettani tárgyalása. Számomra az élettan után kifejezetten jót tett ez a légzésélettani összefoglalás, kiegészítés, ajánlom mindenkinek.


QR Code
QR Code A légzés és a légzőszervi megbetegedések klinikai élettani alapjai (generated for current page)