Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Anatómia, Sejt-, Szövet- és Fejlődéstan

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Általános leírás a tárgyról

 • Az emberi anatómia az orvostudomány legelemibb tárgya. Ismerete minden későbbi és vele párhuzamosan tanult tárgyhoz szükséges. Különösen fontos a patológia, az igazságügyi orvostan és a sebészeti szakmák megértéséhez. Az első hetekben és szemeszterben a legnehezebb és a legizgalmasabb tantárgy. Nyelvezete nehéz, rengeteg latin kifejezést használ.
Anatómia, sejt-, szövet- és fejlődéstan (I. Anat.)
kódja a Neptunon első félév: AOKANT003_1M, második félév: AOKANT003_2M, harmadik félév: AOKANT003_3M, negyedik félév: AOKANT003_4M
kreditértéke első félév: 9, második félév: 9, harmadik félév: 7, negyedik félév: 3
típus előadás/gyakorlat
intézet Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
intézet honlapja http://semmelweis.hu/anatomia/
oktatási felelős dr. Altdorfer Károly
elérhetősége altdorfer.karoly@med.semmelweis-univ.hu Telefon: +36 1 459-15-00/53639, 53646
számonkérés típusa kollokviumok, szigorlat
számonkérés típusa év közben két demonstráció: egy bonctermi (általában 5. héten) és egy szövettan (írásbeli; kivetített metszeteken kell képleteket felismerni)
nehézség nehezen elsajátítható

Első félév

 • Az első vizsgaidőszak legnehezebb vizsgája, gyakori a vizsgaismétlés. A vizsgára történő felkészülést a rendszeres, óráról-órára történő tanulással lehet megkönnyíteni. Az anyag egymásra épül főleg a kifejezések megismerése miatt - könnyű lemaradni. Érdemes az Anatómia múzeumot látogatni és ott gyakorolni, valamint eljárni a meghirdetett konzultációkra.
 • Az előadások látogatása feltétlenül szükséges az első félévben. Ez megkönnyíti az idegen nyelvezet elsajátítását. Az előadások színvonala és élvezhetősége is jó.
 • Be kell szerezni színes ceruzákat (főleg a lila és a rózsaszín árnyalatait), szikét (inkább cserélhető pengéjűt érdemes), csipeszt (anatómiai csipeszt, ne horgas végűt), lakatot a szekrényekhez, sima A4-es füzetet szövettanra, és gumikesztyűt (vékony fehér, vagy sárga, egyszerű, nem steril, minél olcsóbb)
 • Az anatómiát, a szövettant, a fejlődéstant, a neuroanatómiát valamint a tájanatómiát oktatják. Tantermi előadások, bonctermi gyakorlatok (végtagok, zsigerek, tetem boncolása), szövettani gyakorlatok (fénymikroszkópos metszetek tanulmányozása), ill. fejlődéstani megbeszélések vannak.
 • Ez a félév: Anatómia: a végtagok és a törzs szerkezete és a koponya csontjai, ill. a koponya egészben. Szövettan: alapszövetek. Fejlődéstan: általános fejlődéstan a megtermékenyítéstől az embryo kialakulásáig, a beágyazódásig, ill. a placenta kialakulásáig; a mozgás szervrendszerének fejlődése.
 • Anatómiából a végtagok és a törzs szerkezete (csontok, ízületek, izmok, fasciák, erek, idegek) és a koponya csontjai, ill. a koponya egészben, nyakizmok és a fejen lévő izomzat (mimikai- és rágóizmok). Az előadásokon az anatómia fejezeteinek fontosabb részei hangzanak el, szövettanból és fejlődéstanból részletes áttekintést kapnak a hallgatók. A boncteremben tanulmányozhatják az egyes csontokat ill. a koponyát, ízületeket valamint teljes felső és alsó végtagot boncolhatják. A törzs és a nyak szerkezetét valamint a fej izmait korábban elkészített preparátumokon mutatjuk be.
 • Az első érzésed, hogy ilyet még biztos nem láttál. Tényleg nem.
 • Az első gyakorlatokon kifőzött, tartósított csontokon tanuljuk meg a csontokon lévő kb összes dudort és hasadékot. Ez az első DEMO-ig tart, kb. az 5. hétig. Utána elkezdünk kart és lábat boncolni. Így lesz teljes a félév tananyaga, a makroszkopikus anatómia tárgykörében. A szövettani gyakorlatokon mikroszkóppal nézzük át az alapszövetek felépítését. Ide kell a már említett színes ceruza, mivel a metszetekről rajzokat kell készíteni a saját szövettan füzetedbe és ezt a füzetet be kell mutatni minden félévzáró vizsgán! Itt jegyezném meg, hogy lehetőleg ne álmosan menjünk ezekre a gyakorlatokra, mert úgy igen könnyű elaludni. :D
 • Sejtbiológia már nem része a kurrikulumnak, azt az Orvosi Biológia (GSI) tárgy keretein belül tanítják.
 • Első (bonctermi) demó anyaga: felső végtag anatómiája
 • Második (szövettan) demó anyaga: hám-, kötő- és támasztószövet + általános fejlődéstan
 • Vizsga menete: Egy 40 kérdéses teszttel kezdődik, amiben 20 anatómia, 10 szövettan és 10 fejlődéstan egyszeres, illetve többszörös választásos kérdést tesznek fel. 40 perc van megírni. 60%-tól 2-es, viszont a fejlődéstan kérdésekből külön min. 50%-ot el kell érni. Ha valaki 4-esre vagy 5-ösre megírja a tesztet és utána megbukik bonctermin vagy szövettanon, a következő vizsgán nem kell tesztet írnia.

Második félév

 • A második vizsgaidőszak egyik legnehezebb vizsgája, gyakori a vizsgaismétlés. A vizsgára történő felkészülést a rendszeres, óráról-órára történő tanulással lehet megkönnyíteni. Az anyag egymásra épül főleg a kifejezések megismerése miatt - könnyű lemaradni. Érdemes az Anatómia múzeumot látogatni és ott gyakorolni.
 • Az anatómiát, a szövettant, a fejlődéstant, a neuroanatómiát valamint a tájanatómiát oktatják. Tantermi előadások, bonctermi gyakorlatok (végtagok, zsigerek, tetem boncolása), szövettani gyakorlatok (fénymikroszkópos metszetek tanulmányozása) ill. fejlődéstani megbeszélések vannak.

Ez a félév: a keringési- és nyirokrendszer és a zsigertan (anatómia, szövettan és fejlődéstan). A medencefenék és a gát szerkezete.

 • A kurzus rövid szillabusza: Ez a félév lehetőséget nyújt az anatómia, a szövettan és a fejlődéstan integrálására. Az általános bevezető előadásokat követően az egyes szervek szerkezetét (anatómia és szövettan) és fejlődését (beleértve a fejlődési rendellenességeket is) az előadásokon hallják a hallgatók. A bonctermi gyakorlatokon történik a szervek tanulmányozása, boncolása, a fejlődési folyamatok megbeszélése. A szövettani gyakorlatokon a szervek szöveti szerkezetével ismerkednek meg a hallgatók a metszetek tanulmányozása során. A metszetek (szerv) egészének, ill. fontosabb részletek lerajzolása továbbra is lényeges visszajelzés arra vonatkozóan, hogy a hallgató mennyire látja a formákat, az arányokat, mennyire világos számára a szöveti szerkezet.
 • Laza szíves kezdéssel ámít a 2. félév, de majd bedurvul az 5. héttől. Zsigertan, nyakizmok, az urogenitális rendszer és hashártyák!
 • Érdemes megpróbálni a tanulmányi versenyt. Két fordulóból áll, az elsőn kivetített képleteket kell felismerni (anatómia+szövettan+fejlődéstan), 70% elérése kell a második fordulóhoz, ami egy pin test, tehát bonctermi preparátumokon kell tűvel kijelölt képleteket felismerni. Ha itt is megvan a 70%, a hallgató mentesül a félévi vizsga alól és megkapja az 5-öst.
 • Első (bonctermi szóbeli)demó: szív, nyak, nyaki zsigerek, mellüreg (tüdő), diaphragma. Keringési és légző szervrendszer, arc fejlődéstana. Garatívek, garatbarázdák, garattasakok.
 • Második (szövettan) demó: erek, nyirokszervek, légző- és emésztórendszer szövettana + fejlődéstan I képek

Harmadik félév

 • A kurzus rövid szillabusza: Az idegrendszer megtanítása a makro- és mikroszkópos szerkezet és a fejlődési viszonyok bemutatását és rendszeres visszakérdezését jelenti. Erre nyújt lehetőséget a bonctermi preparatív munka, a csoportos megbeszélések, és a szövettanon a metszetek tanulmányozása. - A fej-nyak tájanatómiai boncolása egész tetemen történik; itt a hangsúly egy-egy tájék (regio) szerkezetén, az ott található képletek egymáshoz viszonyított topográfiai kapcsolatán és felszíni vetületén van. A regiók leírásánál támaszkodunk a klasszikus sorrendre: a regio elnevezése, határai, bőrbeidegzés, fascián kívüli képletek, fascia viszonyok, mély képletek, amennyiben lehetséges, réteges felsorolásban.
 •  A legkeményebb anat félév. A mikroszkópia kevésnek néz ki, de nehezen megfogható, összetett és roppant nehéz. Csak az segít, ha folyamatosan készülsz rá, és ha a könnyebben tanulható makroszkópiát és érzékszerveket készségszinten elsajátítod.

Negyedik félév

 • A negyedik vizsgaidőszak egyik legnehezebb vizsgája, gyakori a vizsgaismétlés. A vizsgára történő felkészülést a rendszeres, óráról-órára történő tanulással lehet megkönnyíteni. Az anyag ebben a félévben az eddigiek ismétlése, tájanatómia szerint. Érdemes az Anatómia múzeumot látogatni és ott gyakorolni, hiszen a szigorlat jegyeinek nagy része a gyakorlati kérdésekből jön össze.
 • A kurzus rövid szillabusza: Tematika szempontjából a legfontosabb félév. Az egyre romló tetemellátás következtében a hallgatók ebben a félévben boncolnak orvosilag olyan fontos területeket, mint a testüregek (a II. féléves zsigeri boncolás ún. zsigeri paketteken történik, amelyek kiválóan alkalmasak a zsigerek egyenkénti tanulmányozására, de nagyon kevés támpontot nyújtanak az üregi topográfiához). A szervek testfali vetületeit is csak ebben a félévben tudjuk bemutatni és megtanítani a gyakorlatban is. - A heti egy órára redukált előadásokon a hallgatók a klinikai vonatkozások hangsúlyozása mellett, metszetanatómiával ismerkednek meg. - Lehetőséget biztosítunk a szövettani metszetek ismételt áttanulmányozására is a félév során.
 • A félév az előző után abszolút humánus és már-már abba hitbe ringat, hogy megy ez. De nem szabad ezt elhinni és kőkeményen kell a szigorlatra készülni, mert az anyag elképesztő terjedelmű.

Tankönyvek, jegyzetek

Biztosan kelleni fog
 • Szentágothai-Réthelyi, Funkcionális anatómia I-II-III. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1994.
 • Kiss-Szentágothai, Az ember anatómiájának atlasza, I-II-III. Medicina, Budapest, 1984. VAGY!!! Sobotta, Az ember anatómiájának atlasza I-II. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1994.
 • Tömböl (szerk.), Tájanatómia. Medicina, Budapest, 1987
 • Somogyi-Hajdu, Szövettani gyakorlati jegyzet, SOTE, Budapest, 1995.
Ha érdeklődsz, további könyvek, jegyzetek
 • Komáromi, Az agyvelő boncolása,
 • Hajdu, Vezérfonal a neuroanatómiához, SOTE, Budapest, 1996.
 • Schiebler, T.H., Schmidt, W. und Zilles, K.: Anatomie, Springer Verlag, Berlin - Heidelberg - New York
 • Frick, H., Leonhardt, H. und Starck, D.: Allgemeine Anatomie, Spezielle Anatomie I, Spezielle Anatomie II, G. Thieme Verlag, Stuttgart
 • Kahle, W., Leonhardt, H. und Platzer, W.: Taschenatlas der Anatomie, G. Thieme, Stuttgart
 • Sobotta: Atlas der Anatomie, Urban & Schwarzenberg, München - Wien
 • Junqueira, L.C. und Carneiro, J.: Histologie, Springer Verlag, Berlin - Heidelberg
 • Kühnel, W.: Taschenatlas der Zytologie und mikroskopischen Anatomie, G. Thieme Verlag, Stuttgart
 • Moore, K.L.: Embryologie, Schattauer Verlag, Stuttgart
 • Schumacher, G.H.: Topographische Anatomie des Menschen, U.T.B. Verlag

Online segédanyagok

Szótár

Atlaszok

általános:

plasztináció

neuroanatómia

Fejlődéstan

Szövettan

Ha valamelyik segédanyagról van véleményed, nyugodtan írd ide, ezzel segíthetsz mindenkinek. Csak nyomd meg az oldal szerkesztése gombot a lap tetején, és már írhatod is!

További segédanyagok

Ez a rész az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet által oktatott tárgyról szól.

Első félév

Csonttan

Koponya

Ízület és izomtan

Szövettan

Fejlődéstan

Sejtbiológia

Egyéb

Második félév

szív, vérkeringés, nyirokkeringés

légzőrendszer

emésztőrendszer

urogenitalis rendszer

egyéb

Harmadik félév

Teljes összefoglalók

makroszkópia

gerincvelő

mikroszkópia

agyidegek

érzékszervek

fejlődéstan

dorsalis regiok

endokrin

szövettan

egyéb

Negyedik félév

kidolgozott szigorlati tételek

kidolgozott szigorlati tételek - a tételkártyák szerint

Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet

Ez a rész a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet által oktatott tárgyról szól.

Általános leírás a tárgyról

 • Az emberi anatómia az orvostudomány legelemibb tárgya. Ismerete minden későbbi és vele párhuzamosan tanult tárgyhoz szükséges. Különösen fontos a patológia, az igazságügyi orvostan és a sebészeti szakmák megértéséhez. Az első hetekben és szemeszterben a legnehezebb és a legizgalmasabb tantárgy. Nyelvezete nehéz, rengeteg latin kifejezést használ.
 • Az első vizsgaidőszak legnehezebb vizsgája, gyakori a vizsgaismétlés. A vizsgára történő felkészülést a rendszeres, óráról-órára történő tanulással lehet megkönnyíteni. Az anyag egymásra épül főleg a kifejezések megismerése miatt - könnyű lemaradni. Érdemes az Anatómia múzeumot látogatni és ott gyakorolni, valamint az első emeleti bonctermekben délelőttönként preparátumon is lehet tanulni, gyakorolni.
 • Az előadások látogatása feltétlenül szükséges az első félévben. Ez megkönnyíti az idegen nyelvezet elsajátítását. Az előadások színvonala és élvezhetősége is jó. (Bár 2015-ben az előadó rossz minőségű hangosítása miatt szinte semmit sem lehetett belőlük hallani.)
 • Be kell szerezni színes ceruzákat (főleg a lila és a rózsaszín árnyalatait), szikét (inkább cserélhető pengéjűt érdemes), csipeszt (anatómiai csipeszt, ne horgas végűt), lakatot a szekrényekhez, sima A4-es füzetet szövettanra, és gumikesztyűt (vékony fehér, vagy sárga, egyszerű, nem steril, minél olcsóbb)
Anatómia, sejt-, szövet- és fejlődéstan (Humánmorf.)
kódja a Neptunon első félév: AOKHUM004_1M, második félév: AOKHUM004_2M, harmadik félév: AOKHUM004_3M, negyedik félév: AOKHUM004_4M
kreditértéke első félév: 9, második félév: 9, harmadik félév: 7, negyedik félév: 3
típus előadás/gyakorlat
intézet Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
intézet honlapja http://humanmorfologia.semmelweis.hu/
jelszó az előadásokhoz stapes
oktatási felelős Dr. L. Kiss Anna
elérhetősége kiss.anna@med.semmelweis-univ.hu, Telefon: +36 1 459-15-00/53610
számonkérés típusa kollokviumok, szigorlat
számonkérés típusa év közben Szóbeli/ írásbeli demonstráció
nehézség nehezen elsajátítható

Első félév

Általános és részletes csont- és ízülettan. Alsó és felső végtag izmai, erei, idegei. (Az előadásokon csak az általános csont-, izület- és izomtan, illetve az orvosi szempontból különösen fontos fejezetek kerülnek sorra - pl. gerincoszlop, medenceöv, lábboltozatok.) A mozgásszervek anatómiáját részletesen a gyakorlatok során kell elsajátítani. Alapszövetek. Az erek szöveti szerkezete. A vér és a csontvelő. A bőr és az emlő szövettana. Az ember fejlődésének alapvonalai. Bevezetés az orvosi embriológiába. Spermio- és oogenezis, megtermékenyítés, morula, blastula, csíralemezek kialakulása, tengelyek, jobb és bal aszimmetria molekuláris alapjai, Homeobox gének, placentáció, placenta. Fejlődési rendellenességek okai. Végtag, törzs és koponya fejlődése.

Második félév

 • Az második vizsgaidőszak egyik legnehezebb vizsgája, gyakori a vizsgaismétlés. A vizsgára történő felkészülést a rendszeres, óráról-órára történő tanulással lehet megkönnyíteni. Az anyag egymásra épül főleg a kifejezések megismerése miatt - könnyű lemaradni. Érdemes az Anatómia múzeumot látogatni és ott gyakorolni.
 • Anatómiát, a szövettant, a fejlődéstant, a neuroanatómiát valamint a tájanatómiát oktatnak. Tantermi előadások, bonctermi gyakorlatok (végtagok, zsigerek, tetem boncolása), szövettani gyakorlatok (fénymikroszkópos metszetek tanulmányozása) ill. fejlődéstani megbeszélések.

Fej-, nyak-, mell- és hasizmok, rekeszizom, medencefenék. Zsigeri rendszerek (emésztőrendszer, légzőrendszer, húgy- és ivarrendszer, szív és keringési rendszer,magzati vérkeringés, nyirokszervek) makroszkópos és mikroszkópos szerkezete, fejlődése, klinikai anatómiája, fontosabb fejldési rendellenességek. Az intraembrionális testüreg kialakulása, tagozódása. Eladáson csak a szervszövettan válogatott fejezetei (pl. nyirokszervek, máj, nemi szervek, stb.) kerülnek tárgyalásra. A zsigerek részletes szövettana és sejtbiológiája a gyakorlatok anyagát képezi.

Az intézet tanulmányi versenyén való részvétellel egyes vizsgarészek kiválthatók.

A Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet tanulmányi versenyével kapcsolatos információkat itt találod.

Harmadik félév

 • Az harmadik vizsgaidőszak egyik legnehezebb vizsgája, gyakori a vizsgaismétlés, főleg a mikroszkópia szedi az áldozatait. A vizsgára történő felkészülést a rendszeres, óráról-órára történő tanulással lehet megkönnyíteni. Az anyag egymásra épül főleg a kifejezések megismerése miatt - könnyű lemaradni. Érdemes az Anatómia múzeumot látogatni és ott gyakorolni.
 • Az idegrendszer megtanítása a makro- és mikroszkópos szerkezet és a fejlődési viszonyok bemutatását és rendszeres visszakérdezését jelenti. Erre nyújt lehetőséget a bonctermi preparatív munka, a csoportos megbeszélések, és a szövettanon a metszetek tanulmányozása. - A fej-nyak tájanatómiai boncolása egész tetemen történik; itt a hangsúly egy-egy tájék (regio) szerkezetén, az ott található képletek egymáshoz viszonyított topográfiai kapcsolatán és felszíni vetületén van. A regiók leírásánál támaszkodunk a klasszikus sorrendre: a regio elnevezése, határai, bőrbeidegzés, fascián kívüli képletek, fascia viszonyok, mély képletek, amennyiben lehetséges, réteges felsorolásban.

Negyedik félév

 • Az negyedik vizsgaidőszak egyik legnehezebb vizsgája, gyakori a vizsgaismétlés. A vizsgára történő felkészülést a rendszeres, óráról-órára történő tanulással lehet megkönnyíteni. Az anyag ebben a félévben az eddigiek ismétlése, tájanatómia szerint. Érdemes az Anatómia múzeumot látogatni és ott gyakorolni, hiszen a szigorlat jegyeinek nagy része a gyakorlati kérdésekből jön össze.

Tematika szempontjából a legfontosabb félév. Az egyre romló tetemellátás következtében a hallgatók ebben a félévben boncolnak orvosilag olyan fontos területeket, mint a testüregek (a II. féléves zsigeri boncolás ún. zsigeri paketteken történik, amelyek kiválóan alkalmasak a zsigerek egyenkénti tanulmányozására, de nagyon kevés támpontot nyújtanak az üregi topográfiához). A szervek testfali vetületeit is csak ebben a félévben tudjuk bemutatni és megtanítani a gyakorlatban is. - A heti egy órára redukált előadásokon a hallgatók a klinikai vonatkozások hangsúlyozása mellett, metszetanatómiával ismerkednek meg. - Lehetőséget biztosítunk a szövettani metszetek ismételt áttanulmányozására is a félév során.

A félév során a hallgatóknak boncolási vizsgát kell tenniük. Az intézet tanulmányi versenyén való sikeres részvétellel szigorlati kedvezmények szerezhetők.

A Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet boncolási vizsgájával kapcsolatos információkat itt találod.

A Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet tanulmányi versenyével kapcsolatos információkat itt találod.

Tankönyvek, jegyzetek

Biztosan kelleni fog
 • Szentágothai J, Réthelyi M: Funkcionális Anatómia I-III. (Medicina Könyvkiadó Rt, 2002)
 • Röhlich P: Szövettan I-II. (Semmelweis Egyetem Képzéskutató Intézet, 2002)
 • Langman J: Orvosi embryológia (Medicina Kiadó, 1999)
 • Sobotta J: Az ember anatómiájának atlasza (Alliter Kiadó, 2004)
 • Nemeskéri Á: Szeletanatómia I. (Apáthy István Alapítvány, 1999)(4.félévben!)
 • Nemeskéri Á, Kocsis K, Németh A: Szövettani útmutató I-III. (Apáthy István Alapítvány, 2001)
 • Hajdú F: Vezérfonal a neuroanatómiához (Semmelweis Egyetem Képzéskutató Intézet, 1999)
Ha érdeklődsz, további könyvek, jegyzetek
 • Szél Á: Klinikai anatómia (Semmelweis Egyetem Képzéskutató Intézet, 1999)
 • Vígh B: Humán anatómia: Rendszeres bonctan 1-4. (Csont-, ízület-, izomtan, értan)
 • Vígh B: Humán embryológia: Az ember méhen belüli fejldése
 • Vígh B: Szisztémás anatómia
 • Tömböl T, Csillik B, Kubik I: Tájanatómia (Semmelweis Kiadó, 1991)
 • Donáth T: Anatómiai nevek (Medicina Könyvkiadó Rt, 2005)
 • Vajda J: Atlas anatomiae I-II. (Akadémiai Kiadó, 1989)
 • Komáromi L: Az agyvel boncolása (Medicina Könyvkiadó, 1995)
 • Kahle W: SH-atlasz: Anatómia I-III. (Springer Hungarica, 1996)
 • Kühnel W: SH orvosi atlasz: Szövettan (Springer Hungarica, 1997)
 • Csillag A: Anatomy of the Living Human (Könemann, 1999)
 • Abrahams PH, Thatcher MJ, Spratt JD: Anatómiai kérdezz-felelek (Semmelweis Kiadó, 1996)
 • Kierszenbaum, A.L.: Histology and Cell Biology (Elsevier Second Edition, 2007)
 • Gosling, J.A., Harris, P.F., Humpherson, J.R., Whitmore, I., Willan, P.L.T.: Human Anatomy,
 • Atlas and Textbook (Elsevier 2008)
 • Morton, D.,A, Peterson, K.D., Albertine, K.H.: Gray's Dissection Guide for Human Anatomy,(Elsevier Second Edition, 2007)
 • Drake, R.L., Vogl, A.W., Mitchell, A.W.M.: Gray's Anatomy for Students, (Elsevier Second Edition, 2010)
 • Nolte, J.: The Human Brain (Elsevier 6th Edition 2008)

Ha valamelyik segédanyagról van véleményed, nyugodtan írd ide, ezzel segíthetsz mindenkinek. Csak nyomd meg az oldal szerkesztése gombot a lap tetején, és már írhatod is! Segítség, ha megírod mi található benne, mennyire hasznos, mennyire pontos. Köszi!

További segédanyagok

Ez a rész a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet által oktatott tárgyról szól.

Első félév

Szövettan: Cserkuti Szövettan 1. (2014-es verzió)

Bonctan összefoglaló anyagok

Második félév

Harmadik félév

Negyedik félév


QR Code
QR Code Anatómia, Sejt-, Szövet- és Fejlődéstan (generated for current page)