Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Molekuláris Sejtbiológia I.

Tematika

Nukleinsavak szerkezete, DNS replikáció, transzkripció és transzláció és ezeknek szabályozása, fehérjék poszttranszlációs módosításai, proteosztázis, autofágia, vírusok, epigenetika, hálózatok.

Tankönyvek, jegyzetek

Biztosan kelleni fog

 • Hrabák A., Idei M., Mészáros Gy., Staub M., Tóth M., Vér Á.: Biokémia
 • Ádám V., Dux L., Faragó A., Fésüs L., Machovich R., Mandl J., Sümegi B.,: Orvosi Biokémia (Medicina, 2001)
 • Keszler G., Mandl J., Mészáros Gy., Solymossy M., Tóth M.: Orvosi Kémia és Biokémia Gyakorlatok (Semmelweis Kiadó, 2006)
 • Hrabák A., Mészáros Gy., Müllner N.: Orvosi Kémia és Biokémia Feladatgyűjtemény (Semmelweis Kiadó, 2009)
 • Mandl: Biokémia - Aminosavak, peptidek, szénhidrátok, lipidek, nukleotidok, nukleinsavak, vitaminok és koenzimek szerkezete és tulajdonságai (Semmelweis Kiadó, 2006)

Ha érdeklődsz, további könyvek, jegyzetek

 • Bánhegyi G.: Szubcelluláris biokémia (Semmelweis Kiadó, 2010)
 • Mandl J., Machovich R.: Orvosi patobiokémia (Medicina, 2007)

Idegen nyelvű irodalom

 • Lubert Stryer: Biochemistry (legújabb: 7. kiadás)
 • Harper's Illustrated Biochemistry (legújabb: 29. kiadás)

Molekuláris Sejtbiológia I.

A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon AOKOVM291_1M
kreditértéke 6
típus előadás+gyakorlat
intézet Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
intézet honlapja http://semmelweis.hu/orvosi-vegytan/
oktatási felelős Dr. Sipeki Szabolcs
elérhetősége sipeki.szabolcs@med.semmelweis-univ.hu, Telefon: +36 1 459-15-00/60125
számonkérés típusa kollokvium
számonkérés típusa év közben írásbeli és szóbeli demonstráció
nehézség közepes nehézségű tárgy

Általános leírás a tárgyról

 • A szemeszter egyik legnehezebbnek tartott tantárgya, bár az orvosi kémia után igazi felüdülés. Bukás előfordul, főleg, ha valaki nem veszi komolyan, hogy a képleteket és a nevezéktant meg kell tanulni, ezért ajánlatos év közben is tanulni.
 • Az előadások színvonalasak általában és szeretnek azok anyagából kérdezni, ezért a részvétel ajánlott.
 • Aláírás megszerzése: első demonstráción legalább „Elégséges” osztályzat
 • Első demonstráció: szóbeli, előadásokon leadott témakörökből
 • Második demonstráció: írásbeli, gyakorlatokból
 • vizsgakedvezmények megszerzése lehetséges:
  • Ha a két demonstráció átlaga 4.0 vagy jobb, a félévi kollokviumon nem kell a 4. tételsorból húzni (gyakorlati tételek + egyéb kevésbé érintett témakörök)

Előadások és gyakorlatok rendje

További segédanyagok

Aminosavak, fehérjék, enzimek

Szénhidrátok, lipidek, nukleotidok, nukleinsavak

Molekuláris biológia

Egyéb anyagok

Biokémia, molekuláris és sejtbiológia II.

A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon AOKOVM291_2M
kreditértéke 6
típus előadás+gyakorlat
intézet Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
intézet honlapja http://semmelweis.hu/orvosi-vegytan/
oktatási felelős Dr. Csala Miklós
elérhetősége csala.miklos@med.semmelweis-univ.hu, Telefon: +36 1 459-15-00/60115
számonkérés típusa kollokvium
számonkérés típusa év közben szóbeli demonstráció
nehézség közepes nehézségű tárgy

Általános leírás a tárgyról

 • Mivel a harmadik szemeszter az egyik legnehezebb az egyetemi pályafutásunk során, könnyen előfordul, hogy a három nagy tárgy közük az egyik háttérbe szorul. Ezért bukás előfordul, főleg, ha valaki nem veszi komolyan, ajánlatos év közben is tanulni.
 • Az előadások színvonala az előadótól függ, azonban a tárgy nehézsége miatt a részvétel ajánlott.
 • A második félév elfogadásának feltételei: Mind az előadások, mind a gyakorlatok látogatása kötelező. A vizsgára bocsátás feltétele(aláírás megszerzése) legalább 11 gyakorlat és mindkét demonstráció teljesítése legalább elégséges szinten.
 • A félév során két szóbeli demonstráció van, az első a bioenergetika-szénhidrát anyagcsere témakörből, a második a lipid- és aminosav anyagcsere témaköréből.
 • vizsgakedvezmények megszerzése lehetséges:
  • 4-es átlageredménnyel a hallgató nem húz gyakorlati tételt
  • 4,5-es eredménnyel mentesül a gyakorlati- illetve azon elméleti tétel alól, amelyből ötöst kapott a demonstráción
  • 5-ös átlaggal nem húz gyakorlati tételt, és saját választása szerint elméleti tételt az első- vagy második tételsorból.

Előadások és gyakorlatok tematikája

Okt. hét Időpont Előadás címe Előadó Gyakorlat Jegyzet / Segédanyag
1. Szept. 10-14. Bioenergetika előadás (pdf) Bánhegyi Balesetvédelmi oktatás. Tripszin amidolítikus aktivitásának mérése gyak.jegyzet(pdf) előadásjegyzet (09.11-12.)
2. Szept. 17-21. Oxigén-homeosztázis, Redox reakciók enzimei Bánhegyi Enzimológia, leíró biokémia, fontosabb képletek; táplálkozás biokémiája (K) Dr. Kukor Zoltán: A táplálkozás biokémiája (pdf) előadásjegyzet (09.18-19.)
3. Szept. 24-28. Glikolízis előadás (pdf), Piruvát-dehidrogenáz komplex előadás (pdf) Csala Szukcinát-dehidrogenáz kompetitív gátlása gyak.jegyzet(pdf) előadásjegyzet (09.25-26.)
4. Okt. 1-5. Oxidatív foszforiláció I-II előadás (pdf) előadás (pdf) Csala Tejsavas acidózis (K) Dr. Csala Miklós: Tejsavas acidózis (pdf) előadásjegyzet (10.02-03.)
5. Okt. 8-12. Glikolízis szabályozása, Glükoneogenezis előadás (pdf) Mandl Mitokondriális oxidáció vizsgálata gyak.jegyzet(pdf) előadásjegyzet (10.09-10.)
6. Okt. 15-19. Glikogén anyagcsere, Fruktóz, galaktóz anyagcseréje előadás (pdf) Mandl Szénhidrát anyagcsere (K) Dr. Buday László: Szénhidrát anyagcsere-betegségek (pdf) előadásjegyzet (10.16-17.)
7. Okt. 24-27. Lipidek emésztése, transzportja előadás (pdf) előadás (pdf) Buday Piruvát-kináz allosztérikus szabályozása gyak.jegyzet(pdf) előadásjegyzet (10.24.)
8. Okt. 29-31. Zsírsavak oxidációja, Zsírsavak szintézise előadás (pdf) előadás (pdf) Buday A koleszterin metabolizmusa (K) vizsgálata Dr. Csala Miklós: A koleszterin-anyagcsere szabályozása (pdf) előadásjegyzet (10.30-31.)
9. Nov. 5-10. Ketontestek, Membránlipidek anyagcseréje előadás (pdf) előadás (pdf) Buday DEMONSTRÁCIÓ (tételsor) előadásjegyzet (11.06-07.)
10. Nov. 12-16. Fehérjék emésztése, Egyes aminosavak anyagcseréje előadás (pdf) Vér Lipidemésztés, lipáz aktivitás gyak.jegyzet(pdf)
11. Nov. 19-23. Ornitin ciklus előadás (pdf) , Porfirin-anyagcsere előadás (pdf) Vér Koleszterin- és triglicerid-meghatározás gyak.jegyzet(pdf) előadásjegyzet (11.14.)
12. Nov. 26-30. Purin nukleotidok szintézise, Purin nukleotidok lebontása előadás (pdf) előadás (pdf) Sasvári DEMONSTRÁCIÓ (tételsor) előadásjegyzet (11.27-28.)
13. Dec. 3-7. Pirimidin nukleotidok anyagcseréje előadás (pdf), Biotranszformáció I előadás (pdf) Sasvári,Csala Tripszin tisztítása affinitáskromatográfiával. gyak.jegyzet(pdf) Tripszin és kimotripszin szubsztrátspecificitása gyak.jegyzet(pdf) előadásjegyzet (12.04-05.)
14. Dec. 10-14. Biotranszformáció II , Alkohol metabolizmus előadás (pdf) utolsó előadás: anyagcsere integráció (pdf) Csala Nukleotid-anyagcsere enzimhiányos betegségei (K) Dr. Staub Mária és Keszler Gergely: A nukleotid-anyagcsere betegségei (pdf) előadásjegyzet (12.12.)

az összes előadásjegyzet együtt itt: Biokémia előadásjegyzetek 2012/13 ősz

Gyakorlati jegyzetek:

Kollokvium tételsor

További segédanyagok

Biokémia, molekuláris és sejtbiológia III.

A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon harmadik félév: AOKOVM291_3M
kreditértéke 6
típus előadás+gyakorlat
intézet Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
intézet honlapja http://semmelweis.hu/orvosi-vegytan/
oktatási felelős Dr. Csala Miklós
elérhetősége csala.miklos@med.semmelweis-univ.hu, Telefon: +36 1 459-15-00/60115
számonkérés típusa szigorlat
számonkérés típusa év közben szóbeli demonstráció
nehézség közepes nehézségű tárgy

Általános leírás a tárgyról

Előadások és gyakorlatok rendje

Oktatási hét Időpont előadás címe előadó Gyakorlat/Konzultáció Jegyzet/segédanyag
1. Febr. 04-08. Magi receptorok I-II Mandl LDH izoenzimek vizsgálata előadásjegyzet (02.05-08.)
2. Febr. 11-15. Plazmamembrán receptorok I-II  Buday (K) Atherosclerosis előadásjegyzet (02.12.)
3. Febr. 18-22. Plazmamembrán receptorok III-IV Buday Transzaminázok, kreatin-kináz aktivitásának mérése előadásjegyzet (02.19-22.)
4. Febr. 25. - Márc. 01. Plazmamembrán receptorok V-VI Buday (K) NOS előadásjegyzet (02.26-03.01.)
5. Márc. 04-08. Sejtciklus szabályozása I-II Csala Vércukorszint meghatározása előadásjegyzet (03.05.)
6. Márc. 11-13. Apoptózis I-II Csala (K) Jelátviteli utak és sejtciklus előadásjegyzet (03.12.)
7. Márc. 18-22. Daganatképződés molekuláris mechanizmusai, Hemosztázis I Csala, Machovich DEMONSTRÁCIÓ (tételsor)
8. Ápr. 02-05. Hemosztázis II-III Machovich A véralvadás egyes lépéseinek vizsgálata. előadásjegyzet (04.02.)
9. Ápr. 08-12. Extracelluláris mátrix I-II Csermely (K) Véralvadás zavarai előadásjegyzet (04.09.)
10. Ápr. 15-19. Multidrog-transzporterek, Neurobiokémia Sarkadi, Vér Na/K-ATP-áz előadásjegyzet (04.16.)
11. Ápr. 22-26. Transzporterek I-II Vér DEMONSTRÁCIÓ (tételsor)
12. Ápr. 29. - Máj. 03. Szubcelluláris biokémia I-II Bánhegyi Drogmetabolizmus vizsgálata
13. Máj. 06-10. Szubcelluláris biokémia III-IV Bánhegyi (K) Molekuláris biológiai módszerek
14. Máj. 13-17. Szubcelluláris biokémia V-VI Bánhegyi Konzultáció

az összes előadásjegyzet együtt itt: Biokémia előadásjegyzetek 2012/13 tavasz

Segédanyagok

Előadások

Szigorlati képletlista

Szubcelluláris biokémia


QR Code
QR Code Molekuláris Sejtbiológia I. (generated for current page)