Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Elmegyógyászat

Általános leírás a tárgyról

  • az elmegyógyászat elméleti képzés célja a lelki és szellemi működések és zavaraik biológiai, pszichológiai és szociális megközelítésének bemutatása, a főbb elmegyógyászati betegségekkel történő találkozás, azok komplex kóroktanával, a szakma diagnosztikus repertoárjával, valamint a terápiás lehetőségekkel való megismerkedés. A képzés feladatának tekinti a tárgy elhelyezését az orvosi szakmák között.
  • az I. félév alapvető célkitűzése az általános pszichopatológia főbb fejezeteinek bemutatása, a pszichiátriai betegségek és magatartászavarok hátterének ismertetése. A gyakorlatok megalapozása érdekében az előadási törzsanyag tartalmazza a pszichiátriai betegvizsgálat jellegzetességeit és a laboratóriumi és egyéb vizsgálatok ismeretanyagát. Ekkor történik a pszichiátriai osztályozási rendszerek bemutatása mellett a szakma történetének, az elmegyógyászat fejlődésének vázlatos ismertetése.
  • „A pszichiátriai nem következtethető ki a patológiai és kórélettani ismeretekből. Tanuljatok évközben is egy kicsit, és akkor sokkal

egyszerűbb lesz majd a vizsgára felkészülni. :) ”

  • az elmegyógyászat tanulmányok során minden gyakorlatra kötelező felszerelés a Regisztrációs lap, melyen a gyakorlatvezető a gyakorlaton bemutatott kórképet aláírásával igazolja, a Regisztrációs lapot a VI. éves szigorlaton is be kell mutatni.
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon AOKPSI057_1M
típus előadás és gyakorlat
intézet Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
intézet honlapja http://semmelweis.hu/pszichiatria/
oktatási felelős Kiss Hajnal
elérhetősége Telefon: 0036 1 210 0330/1322 ; E-mail: kiss.hajnal@med.semmelweis-univ.hu Fogadóórák: hétfő, szerda, csütörtök: 9-12, 14-15; péntek: 9-12; kedd: nincs félfogadás
számonkérés típusa év közben nincs
félévek száma 2
vizsga típusa kollokvium
évvégi jegyet kialakítja a kollokviumi tételekre, valamint a gyakorlatvezetőtől a gyakorlati aktivitásra kapott ötfokozatú jegy alapján

Tankönyvek, jegyzetek

Biztosan kelleni fog
könyv címe szerző(k), szerkesztő(k) neve(i) kiadás éve kiadás száma kiadó ár
A pszichiátria tankönyve (e-Book formában is kapható) Dr. Tringer László 2010 4. átdolgozott Semmelweis Kiadó 6900.- (Legendus -ár)
Ha érdeklődsz, további könyvek, jegyzetek
könyv címe szerző(k), szerkesztő(k) neve(i) kiadás éve kiadás száma kiadó ár

Előadások

  • helyük: I. számú Belgyógyászati Klinika előadóterme
  • időpontjuk: hétfő 12:45 - 13:55
száma témája előadó neve témakörhöz kapcsolódó segédanyag(ok)
1. Bevezető előadás: Mit oktatunk pszichiátriából? A pszichiátria oktatásának menete, követelmények. Dr. Bitter István
2. A pszichiátriai beteg vizsgálata. Az orvos-beteg viszony sajátosságai a pszichiátriai gyakorlatban Dr. Tringer László
3. Gén-környezeti interakciók a pszichiátriában Dr. Pulay Attila
4. Az agyműködés pszichiátriai vonatkozásai Dr. Nagy Zoltán
5. EEG és eseménykapcsolt potenciálok a pszichiátriában Dr. Czobor Pál
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gyakorlatok

  • a beosztás és a gyakorlat helye a Neptun-rendszerben tekinthető meg az adott csoport Leírásánál
  • a gyakorlatokra a 'Regisztrációs lapot' vigyétek magatokkal
sorszám téma
1. Bemutatkozás – a Klinika bemutatása, pszichiátriai betegségek általában
2. Pszichiátriai betegvizsgálat – általános szempontok: anamnézis, biográfia, szociális-, családi-, heteroanamnézis, jelen panaszok
3. Percepciózavarok
4. A gondolkodás alaki zavarai
5. A gondolkodás tartalmi zavarai
6. A pszichózis fogalma
7. Figyelem, orientáció, intellektus – MMS vizsgálat
8. Érzelmi, indulati élet zavarai, agresszív beteg vizsgálata
9. Hangulat, közérzet zavarai, szuicid rizikó felmérése
10. Szorongás, krízisintervenció
11. Tudatzavarok, delírium
12. Motivációk, pszichomotórium zavarai
13. Pszichés státus összefoglalása, klinikai impressziók megfogalmazása
14. Személyes reakciók felismerése, pszichiátriai hospitalizációt igénylő állapotok felmérése

További segédanyagok

Kidolgozott vizsgatételek

Tipikus vizsgakérdések

Évközi zh-k és demok kérdései

Minden szubjektív

Személyes tapasztalatok a tárggyal kapcsolatban


QR Code
QR Code Elmegyógyászat (generated for current page)