Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


2.1.3. Erasmus program

Az Erasmus program a neves filozófusról, teológusról, humanistáról Rotterdami Erasmusról (1465-1536) kapta a nevét. Az Erasmus az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, mely mostanáig több mint 2,3 millió egyetemi hallgató mobilitását segítette elő Európában. Az egykori Erasmus hallgatók szerint az Erasmus tapasztalat a végzés utáni munkakeresést is megkönnyítette számukra. Az Erasmus hallgatók 60%-a nő és a kiutazó hallgatók 80%-a a családban az első, aki külföldön is tanul.

Így nem meglepő, hogy az Erasmus ösztöndíj egyetemünk legáltalánosabban ismert és legnagyobb volumenben pályázható programja, amely lehetővé teszi, hogy az elnyert időtartamra tanulmányaidat Európán belül egy másik (a programban részt vevő) egyetemen díjmentesen végezd a választott (többnyire az adott ország) nyelvén. Ezek a tanulmányok az előírt kritériumok teljesülése esetén beszámíthatnak az itthoni tanulmányaidba, kurrikulumodba. Az Erasmus ösztöndíj ideje alatt a Semmelweis Egyetemnél aktív hallgatói viszonnyal rendelkezel, így vagy jogosult az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

Tanulmányi célú hallgatói mobilitás – az elnyert pályázat esetén a hallgatók megkapják a lehetőségét annak, hogy Erasmus mobilitásban vegyenek részt – potenciális kiutazóvá válnak. Mielőtt a hallgató megkezdi az Erasmus tanulmányi időszakot, tanulmányi megállapodást kell kötni a fogadó és anyaintézménnyel. Amennyiben valamelyik hallgató nem teljesíti a tanulmányi megállapodásban szereplő kritériumokat, úgy az egyetem kérheti az ösztöndíj összegének visszatérítését. A Tanulmányi és Vizsga Bizottság az írásos kérelem alapján dönt arról, hogy a külföldi tanulmányokat az itthonival egyenrangúnak tekintik-e, az itthoni vizsgázás lehetőségét engedélyezi-e, továbbá engedélyezik-e a tanulmányok megszakítás nélküli folytatását. A külföldön eltöltött félév után a hallgató leadja a külföldről hozott végbizonyítványt (Transcript of Records) és a kinntartózkodási igazolást (Certificate of Attendance)

Az Erasmus szakmai pályázat – ugyanúgy, mint a tanulmányi ösztöndíjnál 3-12 hónapra lehet pályázni. Kritériumai is megegyeznek, a megpályázható helyek száma viszont bővebb, hiszen a szakmai mobilitásban résztvevők saját szervezésben, nem csak egyetemi kórházban végezhetnek gyakorlatot.

Erasmus intenzív nyelvi kurzus (EILC) – A kurzus keretében ösztöndíjat elnyert hallgatóknak lehetőségük van a fogadó ország nyelvéből rendezett 2-6 hetes intenzív nyelvi kurzuson részt venniük a külföldi tanulmányok / gyakorlatok közvetlen megkezdése előtt. Erre külön pályázatot kell benyújtani. De! Ha az EILC kurzus párhuzamosan zajlik a tanulmányi vagy gyakorlati időszakkal, akkor nem ítélhető meg EILC ösztöndíj!

A pályázatok tulajdonságai
Pályázók köre ÁOK, FOK, GYOK ETK, EKK, TF – min. 4 sikeres félév után
Hova lehet utazni Európán belül számos országba
Finanszírozás min. 350€/hó, lehetséges önfinanszírozás is
Ellátás Mindent a pályázónak kell leszerveznie.
Időtartam 3-12 hónap
Kontakt erasmus@semmelweis-univ.hu
Pályázati határidő március közepe

A támogatás összege 75-100 euró/hét/fő a célországtól függően. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg ERASMUS hallgatók kiegészítő támogatása A támogatás azon felsőoktatásban tanuló fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára elérhető, akik a 2012/2013-as tanév során Erasmus mobilitásban kívánnak részt venni.A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a speciális igényekkel rendelkező kiutazók számára az Erasmus programban való részvételre.

  • Pályázók köre: Látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve egyéb fogyatékossággal élő vagy a betegség miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló személyek, ha a betegségük jelentős többletköltségeket okoz a külföldi tartózkodás során.
  • Pályázatok bírálata, döntéshozatal: A pályázatok formai bírálatát a küldő felsőoktatási intézmény végzi, míg orvosi szakvéleményt a Tempus Közalapítvány által felkért független orvosszakértők adnak. Javaslatuk alapján a Kuratórium hoz döntést a pályázatról. A Kuratórium döntése ellen fellebbezések helye nincs.

További információk: http://www.tpf.hu

Az Erasmus pályázathoz tartozó pontrendszert és a részletes pályázati leírás megtalálhatod az egyetemi honlapon: http://semmelweis-egyetem.hu/erasmus/

Olvasd tovább!

  • Az előző rész:

2.1.2. Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács

  • A Következő rész:

2.1.4. Leonardo Da Vinci program


QR Code
QR Code 2.1.3.	Erasmus  program (generated for current page)