Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Orvosi biokémia

A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon első félév: AOKOBI463_1M, második félév: AOKOBI463_2M , harmadik félév: AOKOBI463_3M
kreditértéke első félév: 3, második félév: 5, harmadik félév: 5
típus előadás/gyakorlat
intézet Orvosi Biokémiai Intézet
intézet honlapja http://semmelweis.hu/biokemia
oktatási felelős Dr. Törőcsik Beáta
elérhetősége torocsik.beata@med.semmelweis-univ.hu, Telefon: +36 1 459-15-00/60035
számonkérés típusa kollokvium és szigorlat
számonkérés típusa év közben írásbeli és szóbeli demonstráció
nehézség nagyon nehéz tárgy

Első félév

Általános leírás a tárgyról

 • Közepes nehézségű tárgy második félévben.
 • A tárgyat az Orvosi Biokémia Intézet (OBI) oktatja mindkét évfolyamfélnek.
 • A 7. és a 12. héten írásbeli beszámolót tartanak az 1.-5., illetve a 6.-11. hét előadás és gyakorlati anyagából. Pótlás nem lehetséges, a sikertelen beszámolót a 9. illetve a 13.-14. héten lehet javítani.
 • Előadótól függ az előadások színvonala, de a tárgy fontossága miatt a részvétel ajánlott.
 • Hivatalos tankönyv az új, 2016-os Ádám Veronika: Orvosi Biokémia

Vizsga

A hallgatónak a félévközi értékelések során a megszerezhető összpontszám legalább 55 %-át el kell érni és az értékelések közül nem lehet olyan, amely nem éri el a 40%-ot. Az osztályzat kialakításának módja: A félévközi beszámolók alapján történik a félévi munka értékelése. A félév végén a félévközi értékelések alapján a hallgató háromfokozatú értékelést kap. 0-54 % = nem felelt meg (1); 55-74 % = megfelelt (3); 75 % = jól megfelelt (5)

A tárgy tematikája

A tantárgy fő célja a biológiai szempontból fontos molekulák – aminosavak, szénhidrátok, lipidek és nukleotidok, valamint a fehérjék, enzimek, nukleinsavak – szerkezete és funkciója közötti legfontosabb összefüggések feltárása. Az enzimológiai modul ismerteti a biológiai rendszerekben megvalósuló kémiai folyamatok hatékonyságának és szabályozhatóságának az alapjait, különös tekintettel az enzimkinetika általános elveire, a metabolikus utak szerkezetére és szabályozására. A bioenergetikai modul az energia- és anyagkörforgás az emberi szervezetre jellemző összefüggéseivel foglalkozik, különös tekintettel táplálkozási vonatkozásaira és megalapozza a később elsajátítandó intermedier anyagcsere termodinamikai szemléletét.

Második félév

Általános leírás a tárgyról

 • Mivel a harmadik szemeszter az egyik legnehezebb az egyetemi pályafutásunk során, könnyen előfordul, hogy a három nagy tárgy közük az egyik háttérbe szorul. Ezért bukás előfordul, főleg, ha valaki nem veszi komolyan, ajánlatos év közben is tanulni.
 • Az előadások színvonala az előadótól függ, azonban a tárgy nehézsége miatt a részvétel ajánlott.
 • A második félév elfogadásának feltételei: Mind az előadások, mind a gyakorlatok látogatása kötelező. A vizsgára bocsátás feltétele(aláírás megszerzése): mindkét demonstráció teljesítése legalább elégséges szinten, max. 3 hiányzás gyakorlatról.
 • A félév során két szóbeli demonstráció van, az első a bioenergetika-szénhidrát anyagcsere témakörből, a második a lipid- és aminosav anyagcsere témaköréből.
 • Ha a 2 demonstárció átlaga eléri a 3,5-öt, lehetőség van tanulmányi versenyen való részvételre, ahol 2 blokkra felosztott 60 + 20 emelt nehézségű kérdés (amelyet 80 perc alatt kell megoldani) található. Azok a hallgatók, akik a versenyen összesen legalább 42 pontot érnek el ÉS blokkonként legalább 17 pontot a 30-ból, megajánlott jegyet kapnak a kollokviumra.

Vizsga

 • A vizsgára a gyakorlati termekben kerül sor az egyetem e-learning rendszerén keresztül, amihez a SeKA azonosító szükséges.
 • Első körben a gyakorlati vizsga kezdődik meg, amire 15 perc áll rendelkezésre. 5 kérdésből áll, összesen 2 pontot lehet elérni, a 0,8 vagy az alatti pontszám bukást jelent. A gyakorlaton előforduló görbék, melyik anyagot mire használtuk, egyéb beírós kérdések fordulnak elő.
 • Második körben egyből kezdődik a beugró, amire 45 perc van. 30 pontot lehet elérni, a sikeres vizsgához minimum 16 pont kell. Tankönyvből kivett hiányos ábrák, rövid válaszos kérdések jellemzőek.
 • Végül a tesztvizsga jön 2 blokkban, blokkonként 30-30 kérdéssel, 45-45 perces idővel. Az első demonstráció érdemjegye az első blokkhoz, a másodiké a második blokkhoz hozzáadódik, így kell egy blokknál minimum 18 pontot elérni. Egyetlen blokk 17 pontos, vagy rosszabb teljesítése az egész vizsga sikertelenségét vonja maga után. Egyszerű és többszörös választás, ill. relációanalízis típusú feladatok fordulnak elő.
 • Évközi bónuszpontok: max. 7, ebből max. 4 szemináriumon cikkreferálásból és 3 a gyakorlatokon szerezhető meg.

A tárgy tematikája

A félév fő témája az intermedier anyagcsere, azaz a szénhidrát, lipid, aminosav és nukleotid anyagcsere leírása és ezen belül a folyamatok integrációja az egyes szervek és az emberi szervezet egészében. A gyakorlatokon olyan biokémiai módszerek kerülnek alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik a metabolikus folyamatok kísérleti megközelítését. A konzultációkon a hallgatók eset-orientált diszkusszió keretében alkalmazzák az előadásokon elsajátított elméleti ismereteket, ezzel megalapozva a klinikai szituációk molekuláris szintű értelmezését.

Tankönyvek, jegyzetek

Biztosan kelleni fog
 • Ádám Veronika: Orvosi Biokémia - Egyetemi tankönyv (Semmelweis Kiadó, 2016)
 • Az intézet honlapján elérhető szemináriumi és gyakorlati anyagok
Ajánlott
 • Hrabák – Idei - Mészáros – Staub – Tóth – Vér: Biokémia Aminosavak, peptidek, szénhidrátok, lipidek, nukleotidok, nukleinsavak, vitaminok és koenzimek szerkezete és tulajdonságai - jegyzet. Szerkesztette: Mandl József (Semmelweis Kiadó, 2006)
 • Keszler - Mandl - Mészáros - Solymossy - Tóth: Orvosi kémia és biokémia a laboratóriumban elsőéves orvos- és fogorvostan-hallgatóknak, gyakorlati jegyzet.
 • Bánhegyi Gábor: Szubcelluláris biokémia (Semmelweis Kiadó, 2010)
 • Hrabák - Mészáros - Müllner: Orvosi Kémia és Biokémia feladatgyűjtemény (Semmelweis Kiadó 2009)

További segédanyagok

A még egyelőre kiválogatatlan segédanyagok számára új oldalt nyitottunk

I. félév

Aminosavak, fehérjék, enzimek

Szénhidrátok, lipidek, nukleotidok, nukleinsavak

Molekuláris biológia

Gyakorlatok

Egyéb anyagok

II. félév

III. félév

II. intézet régebbi biokémia tesztjei:

Természetesen ez csak kis hányada annak a több ezer kérdésnek, amelyek közül a tesztkérdéseket kiválogatják, de a jellegét legalább hűen mutatják. Mivel ezt lelkes hallgatók írták, bizonyára találhatók bennük hibák, és a formátumuk sem egységes. Ha erre jársz, és érzel magadban energiát, kedves Olvasó, nyugodtan szerkeszd újra!

Beugró kérdések


QR Code
QR Code Orvosi biokémia (generated for current page)