Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Klinikai Munka

Általános leírás a tárgyról

 • Több klinika által is meghirdetett, legtöbbször gyakorlatorientált, kötelezően választható tantárgy
 • Általában egy előírt óraszámot teljesíteni kell az adott klinikán egy félév alatt
 • Előkövetelménye változó. Van, ahol egyáltalán nincs, egyes klinikák az elméleti modult szabják meg, máshol pedig a praeklinikai modul elvégzése a követelmény.
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon AOVKLMxxxI1M
típus gyakorlat
intézet klinikák, oktató kórházak
számonkérés típusa év közben nincs
kreditérték 1
félévek száma 1
vizsga típusa nincs
évvégi jegyet kialakítja felügyelő orvos / tanulmányi felelős

Gyakorlatok

 • A Klinikai Munka tárgy elvárásai nem egységesek. Egyes kórházakban van egy minimálisan teljesítendő óraszám a félév során, más kórházakban megszabják az elvégzendő feladatokat (pl. AITK-n ambuláns gyermekanesztézia megtekintése min. 1 alkalommal).
 • Általában egy felügyelő orvoshoz osztja be a tanulmányi felelős a hallgatót, aki ezek után egyeztet a hallgatóval az időpontokról (amikor az oktató jelen van, illetve amikor a hallgató jelen tud lenni).
 • A tárgy keretein belül elsajátítható készségek, ismeretek:
  • Általános és speciális betegvizsgálati módszerek megismerése, gyakorlása
  • Az elméleti tantárgyak (élettan, kórélettan, patológia, mikrobiológia, gyógyszertan) tudásanyagának klinikai alkalmazása
  • Invazív beavatkozások gyakorlása (artériás/vénás mintavétel, vénás kanül behelyezés), megtekintése (centrális véna kanül behelyezés, perifériás idegblokád, artériás kanül behelyezés, endotrachealis tubus behelyezés)
  • Sebészeti beavatkozásokat végző klinikákon műtétek megtekintése, asszisztálási lehetőség
  • Betekintés az egyéb orvosi feladatkörökbe (adminisztráció, osztályos vizit, referáló értekezlet)

A 2012/2013 tanév 1. félévében Klinikai Munka tárgyat meghirdető intézetek

 • Érsebészeti Klinika
 • I. sz. Gyermekklinika
 • I. sz. Belgyógyászati Klinika
 • III. sz. Belgyógyászati Klinika
 • Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Központ - Traumatológia, Központi Intenzív
 • Otropédiai Klinika
 • II. sz. Szemészeti Klinika
 • Szívsebészeti Klinika
 • II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Szájsebészeti Klinika
 • Befogadott: ide tartoznak azok a kórházak, amelyek nyilatkoznak arról, ha klinikai munkát teljesít náluk a hallgató. A klinika által hivatalosan kiállított igazolást a félév végén el kell juttatni a Dékáni Hivatalba.

I. sz. Sebészeti Klinika

A tanulmányi felelős beosztja a hallgatót egy orvoshoz, aki időpont egyeztetése után fogadja a hallgatót a klinikán. Az orvosok túlnyomó többsége megismerteti a hallgatókat a klinika munkarendjével, az osztályos feladatokkal, a műtővel. Nővérekkel való egyeztetés után lehetőség van a vénás vérvétel gyakorlására reggelente, az intenzív osztályon illetve a műtőben sok invazív beavatkozás megtekinthető, illetve lehetőség van asszisztálásra is. Már második szemesztertől szívesen fogadják a hallgatókat.

Javaslom, hogy akit érdekel a sebészet az előzetesen nézze meg a portán a havi ügyeleti beosztást és a tanulmányi felelősnél kérje, hogy ahhoz az oktatóhoz kerüljön, aki legtöbbet ügyel akut napokon, ugyanis ez esetben érdemes az ügyeletbe bemenni, és úgy minden beteget megvizsgálhattok, szinte minden akut műtétre (ami általában egész éjjel van) bemosakodhattok

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Nagy hangsúlyt fektetnek a manuális készségek fejlesztésére. Teljesíteni kell a félév során jó néhány feladatot (artériás mintavétel, vénás kanül behelyezés, maszkos lélegeztetés, stb.), illetve sok érdekes és az egyetemi képzés keretein belül ritkán megfigyelhető beavatkozást lehet megfigyelni (pl. UH vezérelt perifériás idegblokád). Betekintést nyerhet a hallgató a központi intenzív osztályok (Városmajor, Kútvölgyi, Korányi Sándor utcai) működésébe, az intenzív betegellátás folyamatába, illetve a műtői anesztéziába. Előzetes egyeztetés szükséges a tantárgy felelősével egy Google Groups csoporton belül, hogy adott héten melyik egységet szeretné meglátogatni a hallgató (Kútvölgyi Intenzív, Korányi Intenzív, Városmajor Intenzív, Ortopédiai Klinika, Gyermekklinika, Nőgyógyászati Klinika).

II. sz.Gyermekklinika

a Klinikai Munkát a Neptunban elégséges felvenni, az első héten a tárgyfelelős tájékoztat a tárgy feltételeiről és ekkor kell megbeszélni, hogy ki milyen időpontban jár majd a Klinikára. Lehet választani ambuláns rendelések (hetente 3-4 órát kell ott tölteni) illetve fekvőbeteg osztályok közül ( hetente 2 órát kell ott tölteni). Nincs forgás, a választott rendelésen vagy osztályon kell tölteni a félévet. Sajnos az ott dolgozók nem lelkesek az orvostanhallgatóktól (kivéve a rezidensek, akik viszont nem érnek rá),nem foglalkoznak velünk, nem magyaráznak, nem segítenek, gyerekekről révén szó, keveset engednek csinálni. Vénás vérvétel gyakorlására van lehetőség: az adott osztály ápolónőivel előzetesen megbeszélve, ekkor reggel 7re kell odaérkezni.

Az ambuláns rendelés nagyon hasznos volt,heti egyszer voltam és mindig ugyanannál a doktornőnél.Általában egy rendelésen 2-3 gyermeket is megvizsgáltam, és mivel ez hematológiai ambulancia volt ezért sok kenetet is láttam.Ez nagyon hasznos volt,mert megtanultam elkülöníteni a sejteket és kiértékelni a kenetet.Vettem vért is több alkalommal.Amikor volt ideje a doktornőnek, mindig magyarázott a betegségekről, a kezelésről.Néha felhívott magával az osztályra is vizitelni és volt hogy elküldött a képalkotóba, ahol a radiológus magyarázta el nekem a gyermekeken elvégzett vizsgálat eredményét.

I. Érsbészeti Klinika

Amikor én voltam elég random volt, fel kell venni simán neptunban aztán bementünk a klinikára. Javaslom próbáljatok előbb telefonon, vagy emailben egyeztetni mikor mentek mert letoltak hogy csak úgy odamentünk. Ezután nagyon rendesek voltak , megbeszéltük mikor akarunk menni mit szeretnénk csinálni.Heti 1 délelőttöt voltunk bent (műtétek reggel, illetve délelőtt vannak), vagy addig ameddig tudtunk, nem nézték olyan szigorúan. Mi főleg a főorvossal voltunk, aki foglalkozott velünk ha ott volt. Sajnos ha nem akkor nem igazán csinálhattunk semmit.( Szerintem ne pénteken menjetek be, mert általában akkor nem volt ott.)

Amikor ott volt akkor vitt minket műtőbe, be is lehetett mosakodni kampózni, magyarázott is szóval hasznos volt, csak olyan sebészhez kell kerülni aki szeret tanítani ehhez sajna szerencse is kell.(Sajnos az a főorvos aki nekünk volt már nem dolgozik ott úgyhogy nem tudom hogy ki foglalkozik most a diákokkal)

Minden szubjektív

Akár az egyik gyakorlatvezetődnél is rákérdezhetsz, hogy hozzá fel tudsz-e venni klinikai munkát. Így biztosan tudod, hogy melyik orvoshoz kerülsz.

További klinikákról várjuk a tapasztalatokat!


QR Code
QR Code Klinikai Munka (generated for current page)