Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Orvosi pszichológia

Általános leírás a tárgyról

 • A tárgy a pszichológia tudományából kíván olyan átfogó tudást nyújtani, mely segíti az orvosok egészséglélektani szemléletének kialakulását, és fogódzkodókat nyújt az orvos-beteg kapcsolat problémáihoz. Ezen kívül a pszichoszomatikai kutatásokba is betekintést nyerhetnek a hallgatók.
 • Mindenképpen egy olyan tárgy, amit „Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk”, de ezen kívül a magatartás tudományi szigorlatnak (mely kötelező, de a 8. szemesztertől a diplomáig bármikor letehetik a hallgatók) is törzsanyaga.
 • Az évközi feladat a szemináriumokon való részvétel, és azon egy választott témából kiselőadás tartása.
 • Az előadások élvezetesek, de nem kötelezőek (legalábbis eddig nem tartottak katalógust.)
 • Az előadás az EOK Békési előadójában, a szemináriumok az SZ1-SZ7 termek valamelyikében vannak. Némelyik vizsgát az EOK-ban tartják, így érdemes megnézni ezt vizsga előtt a Neptunon!
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon AOKMAG031_1M00
típus előadás/gyakorlat
intézet SE Magatartástudományi Intézet
intézet honlapja http://magtud.semmelweis.hu/
oktatási felelős Dr. Szumska Irena
elérhetősége szumska.irena@med.semmelweis-univ.hu
számonkérés típusa év közben -
félévek száma 1
vizsga típusa szóbeli
nehézség ez egy könnyen elsajátítható tárgy

További segédanyagok

Kidolgozott vizsgatételek

Tankönyv

Kollokvium tételsor

 1. Az orvosi pszichológia meghatározása, magyar származású megalapozói. Egészségpszichológia. A biomedicinális és a biopszichoszociális modell. A rendszerszemlélet alapjai.
 2. Éberség, tudat és tudatállapotok
 3. Memória, memóriarendszerek
 4. Emlékezetzavarok
 5. Intelligencia fogalma és mérési módszerei
 6. Motivációk, érzelmek
 7. Frusztráció, agresszió, impulzivitás
 8. Személyiség fogalma, dinamikus személyiségelmélet
 9. Személyiség fogalma, a szociális tanuláselmélet személyiség-felfogása
 10. Humanisztikus személyiségelmélet. Pszichoszomatikus kutatások alapján kidolgozott személyiségtípusok
 11. Vonáselméletek. A személyiség pszichobiológiai modellje
 12. Személyiségzavarok fogalma és főbb típusai
 13. Freud, Erikson és Piaget fejlődésmodellje
 14. Serdülőkori problémaviselkedés protektív és kockázati tényezői
 15. A pszichológia tesztek általános jellemzői, fajtái
 16. Orvos-beteg kapcsolat, compliance/adherence
 17. Stressz, tanult tehetetlenség és kontrollvesztés fogalma, élettani következményei
 18. Adaptív és nem adaptív kontrollszerzési stratégiák. Társas támogatás, társadalmi tőke fogalma
 19. A munkahelyi stressz fogalma és elméletei, a munkával kapcsolatos protektív és kockázati tényezők.
 20. A korai halálozás társadalmi, gazdasági és magatartásbeli háttere Magyarországon a Hungarostudy (2002, 2006) felmérései alapján
 21. Depresszió és öngyilkosság epidemiológiai jellemzői, társadalmi tényezők szerepe
 22. Depresszió, öngyilkos viselkedés és a krízis jellemzői, hasonlóságok és különbségek
 23. Kóros és nem kóros szorongás, szorongásos zavarok
 24. A szorongó és depressziós betegekre jellemző kognitív sémák, diszfunkcionális attitűdök
 25. A kezeletlen szorongás és depresszió egészségügyi és társadalmi következményei
 26. Krónikusfájdalom-szindrómák és nem-gyógyszeres kezelésük
 27. Pszichoonkológia
 28. Pszichoszociális tényezők szerepe a szív- és érrendszeri megbetegedésekben
 29. Gasztrointesztinális betegségek pszichoszomatikája
 30. A reproduktív funkciók pszichoszomatikája
 31. Evészavarok és terápiájuk
 32. Alvászavarok és terápiájuk
 33. Leggyakoribb gyermek- és serdülőkori pszichoszomatikus zavarok
 34. A haldoklás és gyász lélektana
 35. Komplikált gyász típusai
 36. Pszichoterápia definíciója és nem-specifikus hatótényezői. A pszichoterápia idegélettani hatásai, a pszicho- és farmakoterápiák találkozási pontjai
 37. Pszichodinamikus terápiák. Relaxációs és szimbólumterápiák
 38. Viselkedés- és kognitív pszichoterápiák. Biofeedback
 39. Család- és csoportterápia

Minimumkérdések a vizsgára

A minimumkérdések anyagának többsége elhangzik vagy az előadásokon, vagy a gyakorlatokon. Van néhány kérdés, amit nem tárgyalunk tanórákon, ezeknek a forrását megadjuk a hallgatóknak (honlapra feltett anyagokról van szó). A kérdések után az „Orvosi pszichológia” tankönyv (második, átdolgozott kiadás, szerk.: Kopp M., Berghammer R., Medicina, Budapest, 2009) oldalszámai vannak megadva.

 1. Kik az orvosi pszichológia történetében alapvető szerepet játszó legfontosabb magyar orvosok és kutatók? (Franz Alexander, Bálint Mihály, Ferenczi Sándor, Selye János – legalább három személyt ismerni kell.) 25.o.
 2. Mik a legfontosabb különbségek a biomedikális és a biopszichoszociális betegségmodell között? Ismertesse az általános rendszerelmélet alapvető szabályszerűségeit (cirkuláris okság, nonszummativitás, ekvifinalitás, kommunikáció, homeosztázis, morfogenezis – ezekből legalább négyet ismerni kell). 30-33.o.
 3. Mi a különbség a REM és NREM alvás között? 40-41.o.
 4. Mi a tudat? (A definíciót ld. Purebl Gy. előadásanyagában a honlapon.)
 5. Mi a rövid és hosszú távú memória, az explicit és implicit memória? 60-61.o.
 6. Mi az amnézia, milyen fő formái vannak? 67-69.o.
 7. Mi a gondolkodás? 71.o.
 8. Mi az intelligencia definíciója, mi az IQ fogalma? (Wechsler definíciója kell, 80.o. IQ: Binet és Wechsler szerint: 78.o.)
 9. A demencia fogalma. 66.o.
 10. Melyek a két agyfélteke közötti lényeges különbségek az információfeldolgozásban? 75-76.o.
 11. Milyen teszttel mérjük a felnőttkori intelligenciát Magyarországon? Mik a főbb intelligencia-övezetek (ld.: gyakorlatok anyaga)? 84.o.
 12. Hogy épül fel a Magyar Wechsler Intelligencia Teszt (MAWI)? 84.o.
 13. Mi a motiváció és a drive? 97.o.
 14. Az emberi szükségletek hierarchiájában Maslow szerint mi van a piramis alján és a csúcsán? 98.o.
 15. Milyen funkciói vannak az érzelmeknek? 102. o.
 16. Mi az érzelmi intelligencia? 103.o.
 17. Mi az érzelmek kognitív komponense? 104.o.
 18. Milyen összetevői vannak az egészséggel kapcsolatos életminőségnek? 105.o.
 19. Mi a szorongás? Mi a facilitáló és debilizáló szorongás? 106.o.
 20. Mi az agresszió, mi a frusztráció? 109. és 118.o.
 21. A fontosabb agresszióelméletek lényege. 123.o.
 22. Milyen mentális zavarokban lehet vezető tünet az agresszivitás? 124.o.
 23. A személyiség fogalma. 131.o.
 24. Pszichoanalitikus személyiségelmélet: topografikus és srukturális modell. 139-141.o.
 25. Melyek a fontosabb elhárító mechanizmusok? (Legalább ötöt ismerni kell.) 141-143.o.
 26. Mi a klasszikus és az operáns kondicionálás, és mi a szerepük az emberi viselkedésben? 143-146.o.
 27. Mi a megfigyeléses tanulás? 146.o.
 28. Mi az extraverzió és introverzió? 152-153.o.
 29. Rogers humanisztikus személyiségelméletének alapjai. 154-155.o.
 30. Cloninger pszichobiológiai személyiségmodellje. 156-157.o.
 31. A személyiségzavarok három nagy csoportja. 158-161.o.
 32. Melyek az A-típusú személyiség/viselkedés jellemzői? 161.o., 370.o.
 33. Freud pszichoszexuális fejlődéselmélete. 170-171.o.
 34. Erikson pszichoszociális fejlődéselméletének szakaszai (legalább hatot ismerjen). 172-176.o.
 35. Mi az áttétel és a viszontáttétel az orvos-beteg kapcsolatban? 228.o.
 36. Melyek a compliance-t elősegítő és gátló tényezők? (Legalább ötöt soroljon fel.) 235-240.o.
 37. A Selye-féle stresszelmélet. 257-258.o.
 38. Mi a tanult tehetetlenség és milyen pszichiátriai zavar lehetséges modellje? 259-260.o.
 39. Melyek a fő adaptív megbirkózási stratégiák? 264-265.o.
 40. Soroljon fel legalább négy diszfunkcionális attitűdöt! 265-266.o.
 41. Melyek a főbb nem adaptív kontrollszerzési stratégiák? 269-270.o.
 42. Mi a társadalmi tőke fogalma? 267-268.o.
 43. Melyek a nagy népegészségügyi jelentőségű pszichés zavarok? 271-272.o.
 44. Hogyan változott a hazai öngyilkossági halálozás az utóbbi évtizedekben? 276.o.
 45. Melyek a kezeletlen szorongás és depresszió következményei? 276-278.o.
 46. Mi a közép-kelet-európai egészségparadoxon? 279-280.o.
 47. Sorolja fel a szorongásos zavarok fajtáit! 328-329.o.
 48. Melyek a depresszió pszichés és szomatikus tünetei? 332.o.
 49. Mi a depresszióra jellemző kognitív triád (Beck szerint)? 333.o.
 50. Milyen mechanizmusok révén fokozza a depressziós állapot a szív-érrendszeri betegségek kockázatát? 334.o.
 51. Melyek a depresszióra jellemző téves kognitív sémák? 336.o.
 52. Melyek a krónikus fájdalomszindrómák? 338.o.
 53. Melyek a krónikus fejfájások alapvető típusai? 339.o.
 54. Az asthma bronchiale biopszichoszociális szemlélete. 344.o.
 55. Melyek a C-típusú személyiség/viselkedés jellemzői? 364.o.
 56. Pszichés tényezők szerepe az esszenciális magasvérnyomás-betegségben. 371-372.o.
 57. Melyek a leggyakoribb gyermekkori pszichoszomatikus és magatartászavarok? 424-425.o.
 58. Melyek a haldoklás lélektani szakaszai? 439-440.o.
 59. Melyek a gyász szakaszai? 443-445.o.
 60. Mi a pszichoterápia definíciója? 454.o.
 61. Mik a pszichoterápia nemspecifikus tényezői (a Rogers-i triász)? 455-456.o.
 62. Melyek a pszichodinamikus terápia alapvető módszerei? 461.o.
 63. Mi a deszenzitizálás? 462.o.
 64. Mondjon példákat a klasszikus és az operáns kondicionálás pszichoterápiás felhasználására! 462-464.o.
 65. Mondjon három kognitív torzítást! 465-466.o.
 66. Melyek a főbb relaxációs módszerek? 471-472.o.
 67. Mi a biofeedback? 472.o.
 68. Melyek a jellegzetes családi diszfunkciók pszichoszomatikus zavarokban? (Legalább hármat soroljon fel.) 473-474.o.
 69. Mi a projektív tesztek működési elve? (+ legalább egy példa szükséges.) 508-509.o.
 70. Említsen meg legalább egy pszichológiai tünetlistát/tünetbecslő kérdőívet! 509-510.o.

QR Code
QR Code Orvosi pszichológia (generated for current page)