Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Problémaorientált orvosi élettan

Általános leírás a tárgyról

Elsődleges cél a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteinek ötvözése. A kurzus keretében konkrét klinikai esetek, ill. gyakorlati problémák (pl. akklimatizáció) kerülnek megbeszélésre. Az oktató által előre kiadott kérdésekből kiindulva a hallgatók otthoni felkészülése alapján kerülnek megtárgyalásra az eset hátterében húzódó élettani alapok és jutunk el a megoldáshoz. A kurzus a szokásosnál sokkal nagyobb mértékben támaszkodik a hallgatók aktív ismeretszerzésére. A kurzust vezető oktató a tananyag összeállításában és a probléma megoldásához vezető megbeszélés irányításában vesz részt.

  • Óraszám: 2,5 óra/hét.
  • Az aláírás feltétele a foglalkozások min. 75%-án való részvétel.
  • Távolmaradás pótlására lehetőséget az intézet biztosítani nem tud.
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon AOVELT101_1M
típus szeminárium
kreditértéke 4
intézet Élettani Intézet
intézet honlapja http://elettan.eok.sote.hu
oktatási felelős Dr. Hunyady László egyetemi tanár
elérhetősége
számonkérés típusa év közben minden foglalkozáson, szóban vagy írásban
félévek száma 1
vizsga típusa szóbeli vizsga
évvégi jegyet kialakítja félévi munka + szóbeli vizsga

A foglalkozásokon való részvétel követelményei

  • Orvosi élettan II. sikeres (jeles vagy jó) teljesítése
  • angol közleményolvasási képesség.
  • Túljelentkezés esetén rangsorolás az első órán írt teszt eredmények alapján

Tankönyvek, jegyzetek

A megoldandó feladatokat más egyetemek hasonló programjai alapján az Intézet oktatói állítják össze, és lépésenként bocsátják a hallgatók rendelkezésére. A szükséges háttéranyagot az intézeti honlapon teszik közzé. Szükséges a Központi Könyvtárban hozzáférhető adatbázisok (pl. PubMed) használata is.

Előadások

ideje előadó neve témakör
szeptember 12. Prof. Dr. Hunyady László teszt
szeptember 19. Prof. Dr. Enyedi Péter Légzési problémák élettani alapjai I.
szeptember 26. Dr. Czirják Gábor Endokrin betegségek
október 3. Prof. Dr. Hunyady László Légzési problémák élettani alapjai II.
október 10. Dr. Káldi Krisztina A cirkadián ritmus
október 17. Dr. Geiszt Miklós A veseműködés zavarai I.
október 24. Prof. Dr. Ligeti Erzsébet Hyperinsulinismus
október 31. Dr. Petheő Gábor A gyomor működésének zavarai
november 7. Prof. Dr. Hunyady László Szívelégtelenség
november 14. Dr. Lőrincz Ákos Táplálékfelvétel zavarainak élettani alapjai
november 21. Dr. Németh Tamás A neuroendokrin rendszer zavarainak élettani alapjai
november 28. Dr. Zupan Kristóf Szívelégtelenség, szívtranszplantáció
december 5. Dr. Mócsai Attila A máj működésének zavarai
december 12. Dr. Várnai Péter A női nemi működés zavarai

További segédanyagok

Tipikus vizsgakérdések

A hallgatók minden óra végén egy 7-15 kérdésből álló tesztet írnak, amely teszt az órán tárgyalt élettani problémákra és az ahhoz kapcsolódó, feltételezett (ti. az Orvosi Élettan tárgy kereteiben elsajátított) háttértudásra épül. A teszt az Élettani Intézetben megszokott egyszerű/összetett választás, megírására ált. 10-20 perc áll a hallgatók rendelkezésére. Ha valaki egyet sem hiányzik annak a 3 legrosszabb, egy hiányzás esetén a 2 legrosszabb, két hiányzás esetén a legrosszabb teszt eredmény nem számít, 3 hiányzás esetén az összes teszt eredménye alapján kerül kiszámításra a fél év végi érdemjegy.

Minden szubjektív

Személyes tapasztalatok a tárggyal kapcsolatban


QR Code
QR Code Problémaorientált orvosi élettan (generated for current page)