Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Orvosi biológia

2016/17-es új kurrikulummal került vissza, kiszedve a sejtbiológiát az anatómiából, kötelező tantárgyként az ÁOK-n I. félévben. A tantárgy alapvetően a sejtbiológiát és az evolúciót foglalja magában

Általános leírás a tárgyról

  • Egy féléves tárgy, amely kollokviummal zárul, az alapjai középiskolából ismerősek lehetnek.
  • A későbbi molekuláris sejtbiológia I tárgy alapfeltétele (orvosi kémiával együtt)
  • Évközben mindenki hanyagolta, ezért lett szörnyű a demóátlag is első évben (levitték a végén a vizsgaponthatárt is emiatt)
  • Az előadások látogatottsága nem a legnagyobb (nincs katalógus). A gyakorlatok szemléletesek, és mindegyiken kötelező a részvétel, pótlásra van lehetőség.
  • Egy demó van belőle (6. héten), amelyre a Darvas-féle sejtbiosz könyv kb. felét kell tudni, fontos megjegyezni, hogy nem a folyamatokra mennek rá, hanem arra hogy azoknak lépéseit mik aktiválják, szóval nem árt alaposan megtanulni a molekulákat!!!
  • Az anyag maga a Darvas Zsuzsa-László Valéria: Sejtbiológia könyv, plusz pár téma, amelyekről csak előadásokból lehet felkészülni (őssejtbiológia, tumorsejtek, evolúció)
  • Év elején pár előadás az anatómia előadáson van megtartva
  • Vizsgakedvezmény nincs, a demó és a vizsga ugyanolyan felépítésű (táblázat, kép (sejtalkotó-felismerés) és teszt), a teszten min. 50%-ot kell elérni, valamint a demónak és a vizsgának együtt 50%-nak kell lennie (50 pont, a demó 35, a vizsga 65 és a kettő eredménye adódik össze a végén)
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon AOKGEN462_1M
kreditértéke 3
típus előadás és gyakorlat
intézet Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
intézet honlapja http://gsi.semmelweis.hu/
oktatási felelős Dr. Fülöp A. Kristóf
elérhetősége Telefon: +36 1 210 2930 / 56253
számonkérés típusa kollokvium
számonkérés típusa év közben 1 demonstráció a 6. héten
aláírás feltétele gyakorlatokon és előadásokon való 75%-os részvétel
nehézség átlagos nehézségű

Vizsga

A félév végi vizsgák a NET kék vagy zöld termében történik. A vizsga általában 16:00-kor kezdődik. A vizsga 2 részből áll (20+45 pont). Az első részben TEM-es képek (sejtalkotó felismerés, festési technikák) és táblázatok szerepelnek, melyek rövid választ (általában egy szó) igényelnek. A 2. rész egy feleletválasztós teszt, mindennél csak egy jó válasz van, rossz válaszért nem jár pontlevonás. A képekhez a GSI honlapjára feltett pdf-ek (festési eljárásokról, sejttenyészetekről) és a gyakorlatok ppt-iről lehet felkészülni (honlapon fent vannak ezek is), a táblázathoz és a teszthez pedig a sejtbiosz könyvet kell tudni elég részletesen, mivel a molekulákra mennek rá (mi aktivál, mit, melyik folyamatban, mi minek a szubsztrátja és így mit csinálnak és hasonlók). A vizsgára személyit és tollat kell vinni. A vizsgára van elég idő (másfél óra), alaposan át lehet gondolni minden feladatot. A jegy végül a demón és vizsgán elért összpontszámból tevődik össze (35+65 pont), a ketteshez a vizsgának és a végső pontszámnak is el kell érnie az 50%-ot (ha van egy 35 pontos demód, de a vizsgád 32 pont lett, hiába van összesen 67%-od, megbuktál), 3. és 4. javító/ismétlő vizsgánál azonban a demó nem számít, a jegyet csak a vizsga százaléka határozza meg. Előfordulhat (első félévében a tárgynak előfordult), hogy lejjebb viszik a ketteshez elérendő összpontszámot 40-re (ha évfolyamszinten rosszak a demók), de a vizsgán így is el kell érni az 50%-ot. Minden héten egy vizsgaidőpont van meghirdetve és még azon a héten kijavítják a vizsgákat.

Tankönyvek, jegyzetek

Irodalom:

Darvas Zs. – László V.: Sejtbiológia c. jegyzet (Semmelweis Kiadó, 2005) Röhlich P.: Szövettan 1-97. oldal (Semmelweis Kiadó, 2006) Az intézet honlapján elérhető ppt és/vagy pdf dokumentumok

Ajánlott irodalom:

Csaba Gy., Madarász B.: A sejt szerkezete (Semmelweis Kiadó) Csaba Gy.: Biologikon (Semmelweis Kiadó

További segédanyagok

  • Home-made fogalmak Darvas jegyzetből (nem minden témában!): orvosi_biosz.pdf

QR Code
QR Code Orvosi biológia (generated for current page)