Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Magatartástudomány

Ez nem egy új tantárgy, hanem mindazon tárgyak összefoglaló csoportja, melyeket az elmúlt 4 év során külön-külön tanultál. Ezek:

  • kommunikáció (1.év)
  • szociológia (1.év)
  • pszichológia (3.év)
  • etika (4.év)
  • antropológia (választhatóként)

Mivel ezeket szétszabdalva, és a nagy, kötelező tárgyak elnyomásában kellett volna elsajátítani, hozták létre a Magatartástudományok szigorlatot. Ez 4. év 2. félévétől bármikor felvehető, 0 kredit, de kötelező megcsinálni az egyetem alatt.

Mire jó ez?

A magatartástudományok fontosságát az orvosi pályán nem lehet eléggé hangsúlyozni… És nyilván máshogy olvastad a kommunikáció vagy szociológia könyvet éretlen elsősként, mint 4 évvel később… A szigorlat előtt lehetőség nyílik mind a 4 tárgy (és etika helyett választhatóan antropológia) közös elolvasására, hogy „összeállhasson a kép”!

Mit kell tudni a vizsgáról?

Több vizsgáztató lesz benn az egyes szakterületeknek megfelelően. Több tételt kell húzni, tárgyanként egyet-egyet. Részleteseb leírás az Intézeti honlapról:

Általános tudnivalók:

A szigorlat letételéhez a kötelező magatartástudományi tárgyak 9 kreditpontját kell megszerezni: orvosi szociológia (2), orvosi kommunikáció (2), orvosi pszichológia (3) és bioetika (2). A magatartástudományi szigorlat írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli és szóbeli részt egy vizsgaidőszakon belül kell letenni. A sikeresen letett szigorlat későbbi vizsgaidőszakban már nem javítható. Az írásbeli és szóbeli vizsgára külön kell jelentkezni a Neptunon, a szokásos módon. Szóbeli vizsga csak sikeres írásbeli vizsga után tehető. A szigorlat két alkalommal vehető fel. Ha egy adott vizsgaidőszakban a hallgató bármilyen okból kifolyólag (elégtelen érdemjegy, vagy a vizsgán való meg nem jelenés miatt) nem teljesítette a szigorlatot, az tantárgyelhagyásnak minősül, vagyis a hallgató elvesztett egy felvételi alkalmat. Nem teljesített (elégtelen vagy elkezdett, de be nem fejezett) szigorlat esetén a következő vizsgaidőszakban a szigorlatnak mind az írásbeli, mind a szóbeli részét (újra) teljesíteni kell. A magatartástudományi szigorlatot a IV. és az V. év négy féléve alatt kell teljesíteni. Abban a szemeszterben, amikor a hallgató a bioetikát tanulja (a IV. évfolyam E-H csoportjai a 7. szemeszterben, illetve a IV. évfolyam A-D csoportjai a 8. szemeszterben), a szigorlatot csak úgy lehet felvenni, ha a hallgató a magatartástudomány és a bioetika tárgyak együttes felvételét kéri (egyidejű tantárgyfelvétel); ennek elintézése érdekében az évfolyam-ügyintézőhöz kell fordulni a Dékáni Hivatalban. Együttes tantárgyfelvétel esetén a vizsgaidőszakban először az bioetika vizsgát kell letenni, csak utána következhet a magatartástudományi szigorlat letétele.

Írásbeli vizsga:

Írásbeli vizsga orvosi szociológia, orvosi kommunikáció, orvosi pszichológia, bioetika tárgyakból történik. Az írásbeli vizsga 50 kérdésből álló tesztvizsga. A teszt szociológiából, kommunikációból és etikából 12-12, pszichológiából pedig 14 tesztkérdést tartalmaz. A kérdések típusa: egyszerű választás és igaz-hamis állítás. Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc. Az írásbeli tesztek eredménye a Neptunon – Tárgyak/Feladatok-nál – tekinthető meg (a vizsga napján vagy a vizsgát követő napon). Az írásbeli vizsgán az értékelés ötfokozatú skála szerint történik. Az írásbeli vizsga akkor sikeres, ha a hallgató minimum 51%-ban sikeresen válaszol a tesztkérdésekre.

jeles (5): 50-45
jó (4): 44-39
közepes (3): 38-32
elégséges (2): 31-26
elégtelen (1): ≤25

Szóbeli vizsgára csak akkor mehet a hallgató, ha sikeres írásbeli vizsgát tett.

Szóbeli vizsga:

Szóbeli vizsgát orvosi szociológia, orvosi kommunikáció, orvosi pszichológia, bioetika tárgyakból kell tenni. A szóbeli vizsgán a hallgatók két tárgyból húzna egy-egy tételt (bármelyik kettő lehet, a hallgató nem tudja előre). A szóbeli két tételéből egy tétel nem tudása elégtelen szigorlatot jelent. Sikertelen szóbeli vizsga esetén csak a szigorlat szóbeli részét kell megismételni (tehát nem kell újra írásbeli vizsgát tenni!). A szóbeli vizsga értékelése: mindkét tárgyból külön jegyet kap a hallgató.

A szigorlat értékelése:

A szigorlaton az írásbeli és a szóbeli vizsga összesen három jegyének átlaga adja meg a végleges jegyet. A kerekítés a matematika szabályai alapján történik.

Szükséges anyagok, tételsorok

  1. Pszichológia: lsd. itt
  2. Szociológia: lsd. itt
  3. Kommunikáció: lsd. itt
  4. Etika: lsd. itt
  5. Antropológia: lsd. itt

De persze minden egyéb segédanyagot ide is fel lehet tölteni.:)

Kidolgozott szigorlati tételsor: magatarta_studoma_nyi_szigorlat.doc


QR Code
QR Code Magatartástudomány (generated for current page)