Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Orvosi Élettan (A-D)

Általános leírás a tárgyról

 • Az Orvosi élettan feladata a hallgatók megismertetése az egészséges emberi szervezet működésével és az alapvető élettani folyamatokkal.
 • Az élettan keretein belül a hallgatók megismerik az egyes szervrendszerek működésének mechanizmusait, és a mechanizmusok szabályozásában szerepelő idegi, hormonális és lokális szabályozásokat.
 • A tantárgy célja, hogy a hallgatók megszerezzék azokat az ismereteket, amelyekre elsősorban a kórélettan, belgyógyászat és gyógyszertan, de végső soron valamennyi klinikai tantárgy épül.
 • A tárgy két féléves, az első félév kollokviummal, a második szigorlattal zárul.
 • Az előadások óraszáma mindkét félévben heti 6 óra, a gyakorlatok óraszáma heti 5 óra. A hallgató köteles a gyakorlatok minimum 75%-án részt venni.
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon első félév: AOKELT226_1M, második félév: AOKELT226_2M
kreditértéke első félév: 11, második félév: 11
típus előadás/gyakorlat
intézet Élettani Intézet
intézet honlapja http://semmelweis.hu/elettan/hu/
oktatási felelős Dr. Hably Csilla
elérhetősége hably.csilla@med.semmelweis-univ.hu, Telefon: +36 1 459-15-00/60456
számonkérés típusa év közben hetenkénti tesztek
félévek száma 2
vizsga típusa kollokvium
nehézség ez egy nehezen elsajátítható tárgy

Számonkérés, értékelés

 • Az évközi számonkérés a gyakorlati konzultáció során, írásban történik, általában 10 kérdéses tesztlapon. Egy-egy kérdés az aktuális anyag ábráinak a számonkérésére is épül.
 • A gyakorlati konzultációkon szerzett évközi jegyek alapján történik a félévi munka értékelése.
 • Sikertelen vagy elmaradt számonkérés pótlására nincsen lehetőség, de azok számára, akik minden gyakorlaton részt vesznek, a három leggyengébb eredmény az értékelésnél nem lesz figyelembe véve.Akik egyszer hiányoznak, azok esetében a két leggyengébb, akik kétszer hiányoztak, azoknak a leggyengébb eredmény nem kerül beszámításra.
 • Akinek az értékelt számonkérések közül kettőnél több nem éri el a 40%-t, annak a félév aláírását az intézet megtagadhatja.
 • Akinek az az aláírást nem sikerül megszereznie, annak a félév végén írásbeli multiple choice tesztet kell írnia. Ennek sikertelensége esetén az intézetvezetőnél az előadásjegyzettel együtt kell szóbeli számonkérésen megjelenni.
 • A félév végén a számonkérések és a félévközi munka alapján a hallgató gyakorlati pontszámot kap, mely a félévi, illetve év végi vizsga eredményébe beszámít. (ebbe a gyakorlati jegyzőkönyvekre kapott értékelés is beleszámít)

Kollokvium

A hallgatók félévkor szóbeli kollokviumot tesznek, melynek eredménye a gyakorlati pontszám és a vizsgán felelt két tétel alapján alakul ki.

Szigorlat

 • A szigorlat gyakorlati szigorlatból, írásbeli és szóbeli vizsgából áll.
 • A részletekről, valamint a szigorlaton szerzett osztályzat kialakításának módjáról, a gyakorlati pontszám beszámításáról, stb. a 2. félév megkezdése előtt a hirdetőtáblán, illetve az Intézet honlapján meghirdetésre kerülő „Tájékoztató az élettani szigorlatokról” ad felvilágosítást.
 • A gyakorlati pontszám az évközi számonkérésekre, a gyakorlati munkára és a kísérleti jegyzőkönyvre kapott értékelés átlaga. E százalékban mért teljesítmények számtani átlagának kiszámítását követően a hallgató az alábbi gyakorlati pontszámot kapja:
  • 0-54 % = 1
  • 55-64 % = 2
  • 65-74 % = 3
  • 75-84 % = 4
  • > 85 % = 5
 • A CV, ill. FM kurzusok hallgatóinak vizsgaeredményébe az előző évről hozott gyakorlati pontszám kerül beszámításra. Ha a hallgató az előző évi gyakorlati pontszámán javítani szeretne, úgy kérheti a tárgy előadójának engedélyét az aláírás újbóli megszerzésére. Ehhez az intézet honlapján található mintakérvényt kell leadni.

Tankönyvek, jegyzetek

Biztosan kelleni fog
 • Hivatalos tankönyv: Fonyó: Az Orvosi Élettan Tankönyve (Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest, 2014, VII. kiadás)
 • Hivatalos jegyzet: Enyedi P.-Várnai P: Orvosi Élettan Gyakorlatok (Semmelweis Kiadó, 2012)
Ha érdeklődsz, további könyvek, jegyzetek
 • Ajánlott: Monos: A vénás rendszer élettana (Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest, 2010, IV. kiadás)

Előadástematika

ÁOK/FOK ELŐADÁSOK 2012/13 I. félév

szám dátum nap téma előadó segédanyagok
1 szeptember 10. H Bevezetés; vízterek. Prof. Hunyady L.
2 szeptember 11. K A sejtmembrán funkciói és transzportfolyamatai. Prof. Hunyady L.
3 szeptember 14. P Transzepitheliális transzportfolyamatok.Biológiai jelátvitel I.: receptorok, G-fehérjék. Prof. Hunyady L. előadásjegyzet
4 szeptember 17. H Biológiai jelátvitel II.: második hírvivők; A sejt Ca2+ anyagcseréje. Prof. Hunyady L.
5 szeptember 18. K Biológiai jelátvitel III.: Növekedési faktorok és citokinek receptorai. Prof. Hunyady L. előadásjegyzet
6 szeptember 21. P Biológiai jelátvitel IV.: a membránforgalom szerepe. Prof. Hunyady L.
7 szeptember 24. H Biológiai jelátvitel V.: ioncsatornák, nyugalmi potenciál Dr. Várnai P. előadásjegyzet
8 szeptember 25. K Biológiai jelátvitel VI.: ioncsatornák, akciós potenciál Dr. Várnai P. előadásjegyzet
9 szeptember 28. P Az idegsejt működése. Ingerületátvitel a központi idegrendszerben. Prof. Ligeti E. előadásjegyzet
10 október 1. H Vegetatív transzmitterek és a simaizom élettana. Prof. Ligeti E. előadásjegyzet
11 október 2. K A neuromuscularis junkció és a vázizomrostok működése. Prof. Ligeti E. előadásjegyzet
12 október 5. P A szív élettana I.: ingerképzés és ingerületvezetés. Prof. Spät A. előadásjegyzet
13 október 8. H A szív élettana II.: szívciklus. Prof. Spät A. előadásjegyzet
14 október 9. K A szív élettana III.: a perctérfogat szabályozása. Prof. Spät A. előadásjegyzet
15 október 12. P Elektrokardiográfia. Dr. Czirják G. előadásjegyzet
16 október 15. H A vérkeringés általános jellemzése. Hemodinamika. Dr. Várnai P. előadásjegyzet Képletek
17 október 16. K Az artériás vérnyomás szabályozása. Dr. Várnai P. előadásjegyzet
18 október 26. P Vénás keringés. Mikrocirkuláció I. Prof. Monos E., Dr. Várnai P. előadásjegyzet
19 október 27. Szo Mikrocirkuláció II. Nyirokkeringés. Dr. Várnai P. előadásjegyzet
20 október 29. H Elektrofiziológiai zavarok klinikai vonatkozásai. A keringés lokális szabályozása. Prof. Merkely B., Dr. Geiszt Miklós előadásjegyzet
21 október 30. K A keringés reflexes szabályozása. Dr. Geiszt M. előadásjegyzet
22 november 5. H Agyi keringés és a szívizom vérellátása. Dr. Tost H. előadásjegyzet
23 november 6. K Splanchnicus, harántcsíkolt izom és bőrkeringés. Dr. Tost H. előadásjegyzet
24 november 9. P Veseműködés I.: vesekeringés, a glomerulus működése. Prof. Enyedi P. előadásjegyzet
25 november 10. P Veseműködés II.: tubuláris transzportfolyamatok. Prof. Enyedi P. előadásjegyzet
26 november 12. H Veseműködés III.: koncentrálás, hígítás. Prof. Enyedi P.
27 november 13. K A vízterek és az ozmotikus koncentráció szabályozása. Prof. Enyedi P.
28 november 16. P Légzés I.: a tüdőventiláció. Prof. Hunyady L. előadásjegyzet
29 november 19. H Légzés II.: légzési gázcsere. Kisvérköri keringés, a ventiláció és perfúzió kapcsolata Prof. Hunyady L. előadásjegyzet
30 november 20. K Légzés III.: a vérgázok szállítása. Hypoxiák. Prof. Hunyady L.
31 november 23. P Légzés IV. : légzésszabályozás. Prof. Hunyady L.
32 november 26. H A sav-bázis egyensúly általános elvei. Dr. Káldi K. előadásjegyzet
33 november 27. K Sav-bázis egyensúly: a tüdő és a vese szerepe. Dr. Káldi K. előadásjegyzet
34 november 30. P Légzési zavarok klinikai vonatkozásai. A keringési és a légzési rendszer együttes alkalmazkodása I. Prof. Losonczy Gy., Prof. Hunyady L. előadásjegyzet
35 december 3. H A keringési és légzési rendszer együttes alkalmazkodása II. Prof. Hunyady L. előadásjegyzet
36 december 4. K A tápcsatorna általános szabályozási mechanizmusai. Dr. Hably Cs. előadásjegyzet
37 december 7. P A tápcsatorna motoros funkciói. Dr. Hably Cs. előadásjegyzet
38 december 10. H A tápcsatorna szekréciós funkciói I. Dr. Hably Cs. előadásjegyzet
39 december 11. K A tápcsatorna szekréciós funkciói II. Dr. Hably Cs.
40 december 14. P A tápanyagok lebontása és felszívása. Dr. Hably Cs. előadásjegyzet

Az Élettani Intézet versenyvizsgájával kapcsolatos információkat itt találod.

ÁOK/FOK ELŐADÁSOK 2012/13 II. félév

szám dátum nap téma előadó segédanyagok
1 február 4. H Vérképzés Prof. Ligeti E. előadásjegyzet
2 február 5. K Vérzéscsillapodás Prof. Ligeti E. előadásjegyzet
3 február 8. P Fagociták élettana Prof. Ligeti E. előadásjegyzet
4 február 11. H B limfociták élettana Prof. Ligeti E. előadásjegyzet
5  február 12. K T limfociták élettana Prof. Ligeti E. előadásjegyzet
6 február 15. P Az immunválasz szabályozása, vércsoportok Prof. Ligeti E. előadásjegyzet
7 február 18. H Endokrin szabályozások Dr. Czirják G. előadásjegyzet
8 február 19. K A hypothalamo-adenohypophysis rendszer, Növekedési hormon, szomatomedinek Dr. Czirják G. előadásjegyzet
9 február 22. P A köztianyagcsere hormonális szabályozása I Prof. Enyedi P. előadásjegyzet
10 február 25. H A köztianyagcsere hormonális szabályozása II Prof. Enyedi P. előadásjegyzet
11 február 26. K A köztianyagcsere hormonális szabályozása III Prof. Enyedi P. előadásjegyzet
12 március 1. P Klinikai vonatkozások: a metabolikus szindróma, A pajzsmirigy működése I. Prof. Jermendy Gy., Dr. Geiszt M. előadásjegyzet
A pajzsmirigy működése I. Dr. Geiszt M. előadásjegyzet
13 március 4. H A pajzsmirigy működése II. Dr. Geiszt M. előadásjegyzet
14 március 5.  K Energiaforgalom. A táplálék minőségi és mennyiségi követelményei Dr. Geiszt M. előadásjegyzet
15 március 8. P Kalcium anyagcsere, csontszövet, növekedés I Prof. Ligeti E. előadásjegyzet
16 március 11. H Kalcium anyagcsere, csontszövet, növekedés II Prof. Ligeti E. előadásjegyzet
17 március 12. K A mellékvesekéreg működése I. Prof. Spät A. előadásjegyzet
18 március 18. H A mellékvesekéreg működése II. Prof. Spät A. előadásjegyzet
19 március 19. K A reproduktív rendszer működése I.: a szexuális fejlődés endokrinológiája Prof. Spät A. előadásjegyzet
20 március 22. P A reproduktív rendszer működése II.: hím nemi működés Prof. Spät A. előadásjegyzet
21 április 2. K A reproduktív rendszer működése III.: női nemi működés Prof. Spät A. előadásjegyzet
22  április 5. P A reproduktív rendszer működése IV.: Fogamzásgátlás Prof. Spät A. előadásjegyzet
A reproduktív rendszer működése IV.: a terhesség, szülés és laktáció endokrinológiája előadásjegyzet
23 április 8. H Neurofiziológiai bevezetés I.: Az idegsejtek és a gliasejtek élettana Prof. Ligeti E. előadásjegyzet
24 április 9. K Képalkotó eljárások a neurofiziológiában Prof.Nyáry I.
25 április 12. P Szenzoros működések I Prof. Hunyady L. előadásjegyzet
26 április 15. H Szenzoros működések II Prof. Hunyady L.
27 április 16. K A látás élettana I. Prof. Spät A.
28 április 19. P A látás élettana II. Prof. Spät A.
29 április 22. H Szenzoros működések III
30 április 23. K Szenzoros működések IV Prof. Hunyady L. előadásjegyzet
31 április 26. P A látás élettának klinikai alkalmazásai, A hallás és egyensúlyozás élettana I Prof. Nagy Z.Zs, Dr. Petheő G.
32 április 29. H A hallás és egyensúlyozás élettana II Dr. Petheő G.
33 április 30. K Motoros működések I. Dr. Tost H.
34 május 3. P Motoros működések II Dr. Tost H.
35 május 6. H Motoros működések III Dr. Tost H.
36 május 7. K A vegetatív válaszok integrációja I.: Testtömegszabályozás Dr. Várnai P.
37 május 10. P A vegetatív válaszok integrációja II.: Hő- és folyadékháztartás szabályozása Dr. Várnai P.
38 május 13. H Elektroenkefalogram (EEG); Alvási jelenségek Dr. Káldi K. előadásjegyzet
39 május 14. K Tanulás, emlékezés Dr. Káldi K.
40 május 17. P A magatartási folyamatok szabályozása; Motiváció; Emóció Prof. Hunyady L. előadásjegyzet

Az Élettani Intézet versenyvizsgájával kapcsolatos információkat itt találod.

Kidolgozott tételek

 • kidolgozott tételek - a szigorlat alapján (2010)
  • kis útmutató hozzá és ajánlás:
   • az 1. részen nehezebb kiigazodni, de van benne néhány kitűnő ábra, pl 1.8_b, 1.9_a,b ezekre mindenképp érdemes rápillantani
   • különösen ajánlom arra az esetre, ha valaki kicsúszik az időből és nem tudja a könyvet végignézni az adott tételhez.
   • a vese témakörébe tartozó 4.4_a ábrát MINDENKINEK nagyon ajánlom (még annak is aki nem szeret kidogozott dolgokból tanulni), mert nagyon jól benne van minden és sokat segít, hogy rendesen átlásd a vese működését.
   • van egy „receptor” fájl, ahol egy táblázatban össze van szedve, hogy mi milyen G-fehérjén hat.
   • a szív mappában van egy .doc fájl, ami sokat segít Spat professzor előadásainak megértésében.

Segédanyagok

Általános- és sejtélettan

Ideg-izom

Szív-Keringés

Vese - Sav-bázis

Légzés

Táplálkozásélettan

Vér - Immunrendszer

Endokrinológia

Idegrendszer

Érzékszervek

További segédanyagok

Gyakorlatok

Ezen az oldalon megtalálod egyes gyakorlatok magyarázatát és a gyakorlati szigorlaton számonkért gyakorlatokat kidolgozva.


QR Code
QR Code Orvosi Élettan (A-D) (generated for current page)